miercuri, 29 iunie 2011

Definitia vicleniei

Prin viclenie, minciună, disimulare, oamenii nu fac decât să se înşele pe ei înşişi.
Arthur Schopenhauer

Acela care este cauza puterii cuiva se prăbuşeşte el însuşi: în adevăr, puterea celuilalt, el a făcut-o fie prin viclenie, fie prin violenţă, şi atât una cât şi cealaltă sunt primejdioase pentru cel care a devenit puternic.
citat din Niccolo Machiavelli

Poetul sau oratorul nu poate săvârşi ceea ce săvârşeşte eroul, el poate doar să admire, să iubească şi să se bucure prin intermediul eroului. Totuşi, poetul nu e mai puţin fericit; căci eroul este, ca să spunem aşa, natura sa mai bună, de care e îndrăgostit şi-n care se desfată pentru că nu mai este el însuşi, şi iubirea sa poate fi admiraţie... El îşi urmează chemarea inimii, iar când a aflat ceea ce căuta, rătăceşte pe la uşa fiecăruia cu cântecul ori cu povestea sa, pentru ca toţi să-l admire pe erou precum el însuşi şi toţi să fie mândri de erou, asemeni lui... Dacă rămâne astfel fidel iubirii sale, dacă înfruntă zi şi noapte acea viclenie a uitării care l-ar îndepărta de erou, atunci poetul şi-a desăvârşit opera, s-a alăturat eroului care l-a iubit şi el întocmai, căci poetul este natura mai bună a eroului, neputincioasă, într-adevăr, ca orice amintire, dar simultan transfigurată, ca orice amintire.
Kierkegaard

Cele trebuincioase

Un Talent va şi ştiinţă;
Concheranul, conştiinţă;
Diputatul, semeţie;
Ministrul, ipocrizie,
Şi un prinţ mărinimie.
Judele, va iscusinţă;
Preotul, va umilinţă,
Şi ostaşul, va credinţă.
O fetiţă, modestie;
Tânăra, cochetărie,
Ş-amorezul, va mândrie.
Galantului, trebuie stare
Bărbatului inimă mare,
Şi nevestii, viclenie.
Amorului, împiedicare;
Moralului, puţină sare;
Temătorilor, plimbare; -
Iar cornaţilor, răbdare,
Ş-orăşencii,- nobilare.
Astea toate, în credinţă,
Sunt de mare trebuinţă.
poezie de Cezar Bolliac