joi, 30 iunie 2011

Definitia clipei

Clipa este povestea eternităţii: a fost o dată ca niciodată!
definiţie aforistică de Costel Zăgan

Fiece clipă este o groapă, neîndestulător de adâncă.
definiţie de Emil Cioran

Eternitatea nu poate fi smulsă zeilor decât clipă de clipă.
Octavian Paler

Fiecare clipă de căutare este o clipă de regăsire.
Paulo Coelho

Într-o clipă vine ceasul când decizii şi revizii într-o clipă–şi văd reversul.
citat din T.S. Eliot

Clipa

O frântură de timp Este, poate, O frântură de viaţă Sau un pas către moarte, Într-o clip-adunându-se toate, Hotărând între viaţă şi moarte.
poezie de
 

O clipă

Ne-am cunoscut în lume multă
Şi ne-am îndrăgostit în pripă
Crezând că timpul ne ascultă
Am zis... Opreşte-te!... Stai o clipă!...
Cuprinsă de iubirea sfântă
Pluteam pe-a dorului aripă
Însă a fost aripă frântă
Şi am plutit numai... o clipă.
De dragoste şi voioşie
Noi am făcut mare risipă
În cântec, joc şi poezie
Dar au pierit toate-ntr-o... clipă.
Acum sunt tristă, supărată
Iar inima mea strigă, ţipă
Că dragostea înflăcărată
A dăinuit numai... o clipă.
Din fragedă adolescenţă
Iubirea-n inimi se-nfiripă
Dar printr-a soartei violenţă
Dispare totul într-o... clipă.
poezie de Gheorghe IonescuCLIPA PIERDUTĂ -păreri personale- versuri de Lucia Secosanu


Clipa pierdută, pedeapsa îşi cere
Şi plata e crudă, căci plata e viaţa.
Şi, clipa pierdută în van, e durere
Călău e, ce arde în noapte speranţa..

Călău nemilos pentru om, pentru lut
Căci clipa-i destin ce scânteie...o clipă !
Şi n-are ''pe urmă'' şi n-are-nceput
Şi de-aia e cruntă fâlfâirea-i de-aripă...

Că n-ai cum întoarce din fragedu-i zbor
Lumina-i curată, prea scurt drămuită
Căci clipa, e..clipă ! Nimic călător,
Şi-şi cere pedeapsa când e netrăită...

O clipă, e roua plăpândă din zori
În arşiţa verii, ce tremură-n iarbă !
E lacrima firii purtată de nori
Plutind nestatornic. Prea scurtă şi slabă....

Şi, clipa-i scânteie de timp în mişcare
Frântură de drum din zborul de fluturi,
Ce-abia s-a născut şi e dusă...şi moare
Căci clipa e veşnic popas de-nceputuri

Şi clipa-i nimic ce-a venit ca să plece
Şi-abia de-i zăreşti fluturarea-i de-aripe,
Dar clipă cu clipă, e viaţa ce trece
Şi...toată viaţa-i făcută din clipe !

Şi-atunci când în graba de-a vrea cât mai mult
Ca orbii pe-alături de clipe păşim
Pedeapsă mai mare ca timpul pierdut
Nu este pe lume....Şi ştim, dar greşim !

Şi clipa pierdută pedeapsa îşi cere,
Şi plata orbirii cu toţii o ştim,
Dar suntem nevolnici şi fără putere
Şi-n graba de-a vrea, greşim şi.....plătim

Definitia sperantei

Speranţa este vălul naturii pentru a ascunde goliciunea adevărului.
definiţie de Alfred Nobel

Speranţa este ca o clepsidră, când crezi că ea s-a scurs, se întoarce în favoarea ta.
definiţie de Ştefan Teodor

Speranţa este bucuria nestatornică născută din ideea unui lucru viitor sau trecut, de realizarea căruia ne îndoim întrucâtva.
definiţie de Baruch Spinoza

Speranţa este visul celui treaz.
definiţie de Aristotel

Speranţa este singura albină care face miere fără flori.
definiţie de Robert Ingersoll

Speranţa nu este un vis, ci un mod de a face visurile să devină realitate.
definiţie de L.J. Suenens

Speranţa este virtute de sclav.
definiţie de Emil Cioran

Speranţa este sentimentul că sentimentul pe care îl ai nu este permanent.
definiţie de Jean Kerr

Speranţa este o stare mentală, nu lumească. Speranţa, în sensul ei adânc şi puternic, nu este acelaşi lucru cu bucuria atunci când totul merge bine, sau cu dorinţa de a investi în planuri care sunt destinate evident succesului, ci abilitatea de a munci pentru un lucru bun.
definiţie de Vaclav Havel

Nimic, nici chiar speranţa

Nimic, nici chiar speranţa în suflet nu mai cântă
Când mut e viitorul şi aripa ţi-e frântă...
Departe laşi în urmă al visurilor rai...
Şi lacrima, chiar dânsa, când pică pe hârtie,
E rece ca îngheţul din inima pustie
De florile din mai!
Nimic, nici chiar speranţa în ochi nu licăreşte
Când ziua după ziuă bolnavă se târăşte...
Şi poate ca să fie de aur cerul plin,
Şi poate s-aibă stele albastra adâncime,
Verdeaţă nouă, câmpul, pădurea, -ntunecime
Şi râul alb, — suspin!
Nimic, nici chiar speranţa în groapă după tine
Atunci nu mai voieşte să vie, — şi nu vine!...
Şi poate ca să fie orice după mormânt:
Dreptate omenească făcută unui nume,
O viaţă viitoare, şi-n tainica ei lume
Noi aripi, — nou avânt!
poezie de Alexandru Macedonski
 

Definitia pacatului

Păcatul fiecărui om este instrumentul pedepsei lui, iar nelegiuirea lui îi este transformată în propriu-i chin.
definiţie de Sfântul Augustin

Păcatul este expresia religioasă a remuşcării.
definiţie de Emil Cioran

Păcatul nu constă în nesupunerea la poruncile divine, ci în servilitate, în pierderea libertăţii, în supunerea faţă de o lume inferioară, altfel spus, în ruperea alianţei teandrice.
definiţie de Nikolai Berdiaev

Păcatul e o nebunie, o îmbolnăvire a minţii, cancerul sufletului.
definiţie de Richard Wurmbrand

Păcat înseamnă a rata drumul în viaţă, a eşua în idealuri, a eşua în a-ţi atinge ţinta.
definiţie de Neville Goddard

Păcatul este nedreptate: cine păcătuieşte, fie se nedreptăţeşte pe sine, fie nedreptăţeşte pe altul.
definiţie de Sfântul Ioan Gură de Aur

Definitia omului

Omul este singurul animal care ştie că trebuie să moară şi asta i-a dat lacrima. Dar este, în acelaşi timp, şi singura fiinţă care ştie că ştie acest lucru şi asta i-a dat zâmbetul.
definiţie de Aurel Baranga

Omul este o frontieră. Fiinţă dublă, marchează limita între două lumi. Dincoace de el, e creaţia materială, dincolo, misterul.
definiţie de Victor Hugo

Omul e singurul animal care-şi poate rata viaţa.
definiţie de Mircea Eliade

Omul este o trestie, cea mai fragilă din întreaga natură, dar este o trestie gânditoare.
definiţie de Blaise Pascal

Omul este singurul animal care râde şi plânge; pentru că el este singurul animal care îşi dă seama de diferenţa dintre ceea ce este şi ceea ce ar trebui să fie.
definiţie de William Hazlitt


Omul este o divinitate înlănţuită de puterea condiţiilor.
definiţie de Marin Preda

Omul este un suveran glorios de coroana lui care este gândirea, şi tot atât de sceptrul lui care este expresia.
definiţie de Ion Luca Caragiale

Omul este un înger făr' de aripi şi o maimuţă făr' de coadă.
definiţie de Charles Darwin


Fiecare om e o întrebare pusă din nou spiritului Universului.
definiţie de Mihai Eminescu

Omul este singurul animal care ştie că trebuie să moară şi asta i-a dat lacrima. Dar este, în acelaşi timp, şi singura fiinţă care ştie că ştie acest lucru şi asta i-a dat zâmbetul.
definiţie de Aurel Baranga

Omul nu este doar o fiinţă finită, cum vrea să afirme gândirea contemporană, ci şi o fiinţă infinită; el este infinitul sub o formă finită, sinteza finitului şi a infinitului. Insatisfacţia omului în faţa finitului, aspiraţia sa către infinit sunt manifestări ale divinului în om, sunt mărturia omului în ceea ce priveşte existenţa lui Dumnezeu şi nu doar a lumii.
definiţie de Nikolai Berdiaev


Omul e un univers închis cu legile-i proprii care-i comandă viaţa efemeră, tot atât de departe de ceilalţi oameni ca şi un astru de ceilalţi aştrii, fără nici un mijloc de comunicare reală cu nimeni. Iluzia cumunităţii cu alţi semeni te înşeală numai până în momentul unei mari zdruncinări sufleteşti, când, deodată, îţi dai seama că nici părinţii, nici fraţii, nici prietenii, nimeni nu te poate nici ajuta, nici măcar înţelege...
definiţie de Liviu Rebreanu

Ce este omul

Cea mai mare biruință
împlinită-n liniște și taină.
E-a nemuririi cort sau haină
și locul unei întîlniri.
Concretul veșnicei uimiri.
E o venire nemai întîlnită din
neființă
E chipul care nu era
al Celui ce veșnic este
cu tălpi de lut
cu mîini de lut
cu ochi și nări
prin care au trecut
,,respirări,,
de Dumnezeu.
Iată ,,luarea din țărînă,,
sprijinită pe neputere
pe risipire
pe zilnică schimonosire
pe rătăcire și regăsire !
O ! scump amic
omul e puterea
Celui veșnic
locuind în nimic...

Nicolae Munteanu

ViewMore FromRelated VideosCommentsShareSendFavoriteTwitterFacebook
 

Emil Cioran- citate


Citate celebre -Doua povesti cu talc....

Într-o bună zi, măgarul unui ţăran căzu într-o fântână. Nefericitul animal se puse pe zbierat, ore întregi, în timp ce ţăranul căuta să vadă ce e de făcut. Până la urmă, ţăranul hotărî că măgarul şi-aşa era bătrân, iar că fântâna, oricum secată, tot trebuia să fie acoperită odată si-odată. El a ajuns la concluzia că nu mai merită osteneala de a-l scoate pe măgar din adâncul fântânei. Aşa că ţăranul îşi chema vecinii, ca să-i dea o mână de ajutor.
Fiecare dintre ei apucă câte o lopată şi începu să arunce de zor pământ înăuntrul fântânei. Măgarul pricepu de îndată ce i se pregătea şi se puse şi mai abitir pe zbierat. Dar, spre mirarea tuturor, după câteva lopeţi bune de pământ, măgarul se  potoli şi tăcu.
Ţăranul privi în adâncul fântânei şi rămase uluit de ce văzu. Cu fiecare lopată de pământ, măgarul cel bătrân făcea ceva neaşteptat: se scutura de pământ şi păşea deasupra lui. În curând, toată lumea fu martoră cu surprindere cum măgarul, ajuns până la gura fântânei, sări peste ghizduri şi ieşi fremătând...
Viaţa va arunca poate şi peste tine cu pământ şi cu tot felul de greutăţi...
Însă, secretul pentru a ieşi din fântână este să te scuturi de acest pământ şi să-l foloseşti pentru a urca un pas mai sus. Fiecare din greutăţile noastre este o ocazie pentru un pas înainte. Putem ieşi din adâncurile cele mai profunde daca nu ne dăm bătuţi. Foloseşte pământul pe care ţi-l aruncă peste tine ca să mergi înainte. Aminteşte-ti de cele 5 reguli pentru a fi fericit:
• Curăţi-ţi inima de ură, frică, egoism;
• Scuteşte-ti mintea de preocupări inutile;
• Simplifică-ţi viata şi fă-o mai frumoasă;
• Dăruieşte mai mult şi aşteaptă mai puţin;
• Iubeşte mai mult şi ... scutură-te de pământ, pentru ca în viaţa asta, tu trebuie să fii soluţia, nu problema. A fost o data un om foarte sărac care avea în  schimb un cal foarte frumos, pe care dorea să-l cumpere stăpânul castelului. Dar de fiecare data, bătrânul îl refuza.
 "Pentru mine acest cal nu este doar un animal. Este un prieten. Cum pot să-mi vând prietenul?"
 Într-o dimineaţă s-a dus la grajd şi a descoperit că dispăruse calul.
Toţi sătenii au zis:
"Ţi-am spus doar! Ar fi trebuit să vinzi calul. Acum a fost furat. Ce ghinion teribil."
 "Ghinion sau noroc?" a spus bătrânul. "Cine poate spune?"
Toata lumea a ras de el. Dar peste 15 zile calul s-a întors, urmat de o întreagă herghelie de cai sălbatici. A scăpat din grajd, a curtat o iapa tânără şi s-a întors cu întreg alaiul după el.
"Ce noroc!" au strigat sătenii.
 Bătrânul şi fiul său au început să antreneze caii
sălbatici. Dar, o săptămână mai târziu fiul sau şi-a rupt piciorul încercând să antreneze un cal sălbatic.
"Ghinion," i-au spus prietenii."Ce-ai să te faci acum fără ajutorul fiului tău? Eşti şi aşa vai de capul tău."
"Ghinion, noroc, cine poate spune?" A replicat bătrânul.
 Câteva zile mai târziu armata stăpânului pământului a forţat toţi tinerii din sat sa devină soldaţi. Toţi în afară de unul...fiul bătrânului, care avea piciorul rupt.
 "Cât de norocos poţi să fii," au spus sătenii. "Toţi copii noştri merg la război, dar tu poţi să-ţi păstrezi fiul acasă. Fiii noştri probabil vor fi ucişi......"
Bătrânul a replicat, "Ghinion, noroc, cine poate şti?"

Definitia norocului

Norocul este ceea ce se întâmplă când pregătirea întâlneşte prilejul.
definiţie de Seneca

Norocul este o altă denumire pentru tenacitatea voinţei.
definiţie de Ralph Waldo Emerson


Norocul e pârghia lenei.
definiţie aforistică de Nicolae Iorga

Cred cu convingere în noroc şi constat că, cu cât muncesc mai susţinut, cu atât mai mult noroc am.
citat din Stephen Leacock

În viaţă nu există noroc - numim aşa întâmplările care credem că ne sunt pe plac. Câştigăm la loto şi ne cumpărăm o casă nouă, dar acea casă se mistuie într-un incendiu şi noi odată cu ea - a fost noroc sau ghinion?!
Eugen Ovidiu Chirovici
 

Definitia mortii

Moartea este capătul, nu însă scopul vieţii.
definiţie de Michel de Montaigne

Moartea... inevitabilul sfârşit a tot ceea ce există.
definiţie de Lev Tolstoi

Dacă sunteţi întrebaţi "Ce este moartea?", răspundeţi "Adevărata moarte este ignoranţa". Câţi morţi printre cei vii?
definiţie aforistică de Pitagora

Moartea nu e o taină; e doar sfârşitul acelei taine mari, care e viaţa.
definiţie de Nicolae Iorga

Moartea e un abis, în care deşi ştim că trebuie să pătrundem cu toţii, de câte ori intră acolo cineva drag şi apropiat, în noi, cei rămaşi pe marginea prăpastiei, se sfâşie sufletul de teamă, jale, disperare. Toate raţionamentele se sfârşesc la acest mal şi-ţi vine doar să strigi după un ajutor, care nu poate veni de nicăieri. Singura salvare, singura mângâiere ar putea fi credinţa, dar cineva care n-are nici lumânarea asta în mână, acela pur şi simplu poate să înnebunească la gândul nopţii veşnice.
definiţie de Henryk Sienkiewicz

Ce înseamnă moartea? Nimic mai mult decât o clipă.
definiţie de Paulo Coelho

Moartea este un mister inexplicabil, a cărui experienţă zilnică ar părea că nu a convins pe nimeni.
definiţie de Benjamin Constant

Moartea este o împlinire, o perfectă integrare a tuturor facultăţilor înalte cu care am fost dăruiţi.
definiţie de Mircea Eliade

Moartea

Întuneric în context
De micnicie, praf
Şi pretext
De epitaf.
definiţie epigramatică de Ioan Pop

Definitia vietii

Viaţa este o întrebare fără răspuns, dar haideţi să credem în demnitatea şi însemnătatea întrebării.
definiţie de Tennessee Williams

Viaţă. O saramură spirituală care fereşte trupul de descompunere. Trăim cu teama zilnică a pierderii ei; totuşi, când este pierdută, nu îi simţim lipsa.
definiţie aforistică de Ambrose Bierce

Viaţa este un proces de devenire, o combinaţie de stări prin care trebuie să trecem. Oamenii eşuează când doresc să aleagă o stare şi să rămână în ea. Asta este un fel de moarte.
definiţie de Anais Nin

Viaţa este o curgere, este un fluviu, este o mişcare continuă. Dar oamenii au impresia că ei înşişi reprezintă ceva static. Numai obiectele sunt statice, numai moartea este încremenită; viaţa este o continuă schimbare. Cu cât există mai multă schimbare, cu atât viaţa este mai abundentă. Iar o viaţă abundentă aduce cu sine extraordinare schimbări, clipă de clipă.
definiţie de Osho

Viaţa este un povârniş. Cât urci, îi priveşti vârful şi te simţi fericit; dar când ajungi sus în creastă, zăreşti dintr-o dată coborâşul, şi sfârşitul, care e moartea. Merge încet la suiş, dar la coborâş merge repede.
definiţie de Guy de Maupassant

Viaţa este o bibliotecă aparţinând unui autor. Are câteva cărţi scrise de el însuşi, dar cele mai multe dintre ele au fost scrise pentru el.
definiţie de Harry Emerson Fosdick

Viaţa este un dar pe care îl merităm numai atunci când îl dăruim.
definiţie de Rabindranath Tagore


Viaţa e suma tuturor alegerilor pe care le facem, atât conştient cât şi inconştient. Dacă ne putem controla alegerile, putem controla fiecare aspect al vieţii noastre. Putem descoperi libertatea care se ascunde în capacitatea de a ne controla.
definiţie de Robert F. Bennett

Viaţa este o serie de experienţe, fiecare dintre ele ne face mai mari, chiar dacă uneori este greu să ne dăm seama de asta. Pentru că lumea a fost creată pentru dezvoltarea caracterului şi trebuie să învăţăm că aceste eşecuri şi amărăciuni pe care le îndurăm ne ajută în mersul nostru înainte.
definiţie de Henry Ford

Viaţa este o maladie, şi moartea începe odată cu naşterea.
definiţie de Erich Maria Remarque

Viaţa este o tragedie atunci când e privită în prim-plan şi o comedie când o priveşti în plan larg.
definiţie de Charlie Chaplin

Definitia destinului

Destin - este numele dat unei cauze necunoscute.
definiţie de Andre Suares

Destinul este, de fapt, porţiunea de Timp pe care ne-o îngăduie Istoria.
definiţie de Mircea Eliade

Destinul nu este o chestiune de şansă, este o chestiune de alegere; nu este un lucru care trebuie aşteptat, este un lucru care trebuie realizat.
definiţie de William Jennings Bryan

Destinul este propriul nostru caracter.
definiţie de Octavian Paler

Destinul e scuza celor slabi şi opera celor tari.
definiţie de Nicolae Titulescu

Destin înseamnă a lupta deasupra sau alături de viaţă, a-i face concurenţă în pasiune, răzvrătire şi suferinţă.
definiţie de Emil Cioran

Definitia curajului

Curajul înseamnă să nu laşi niciodată acţiunile tale să fie influenţate de temerile tale.
definiţie de Arthur Koestler

Curajul este ceea ce îţi trebuie pentru a sta în picioare şi a vorbi; curajul este şi ceea ce îţi trebuie pentru a sta jos şi a asculta.
definiţie de Winston Churchill

Curajul înseamnă rezistenţa la frică, stăpânirea fricii, nicidecum absenţa fricii.
definiţie de Mark Twain

Curajul este fundaţia pe care se clădesc toate celelalte virtuţi şi valori personale şi doar curajul poate face ca acestea să fie reale.
definiţie de Rollo May

Curajul, se pare, este puterea de a trece peste pericole, nenorociri, frică, nedreptate şi de a continua totuşi să-ţi afirmi ţie însuţi că viaţa, cu toate necazurile şi tristeţile sale are un sens, chiar dacă uneori peste înţelegerea noastră, şi că întotdeauna există un mâine.
definiţie de Dorothy Thompson

Adevăratul curaj constă în a avea tăria de a rămâne singur şi aceasta înseamnă că înţelegeţi într-un mod perfect conştient faptul că sunteţi singur şi că nu poate fi altfel. Ori vă amăgiţi, ori trăiţi acest fapt.
definiţie de Osho

Curajul este un dar. Cei care îl au nu ştiu niciodată că îl au până când nu-i trec testul. Iar cei care au descoperit că îl au nu ştiu niciodată dacă îl vor mai avea la al doilea test.
definiţie de Carl Sandburg

Definitia fricii

Frica este mama moralităţii.
definiţie de Friedrich Nietzsche

Frica - neîncredere arătată faţă de propriul eu.
definiţie de Sarghis Sakaian

A-ţi fi frică înseamnă că iubeşti viaţa.
definiţie de Paulo Coelho

Frica este cel mai eficient dascăl al prudenţei.
definiţie de Ileana Vulpescu

Frica este energia care contractă, închide, se strânge în sine, o ia la fugă, se ascunde, acumulează comori, face rău.
definiţie de Neale Donald Walsch

Definitia onoarei

Onoarea este ca o insulă prăpăstioasă şi fără ţărmuri; odată ce ai ieşit din ea, nu te mai poţi întoarce.
definiţie de Boileau

Onoarea este pur şi simplu moralitatea oamenilor superiori.
definiţie aforistică de H.L. Mencken

Onoarea este un amestec natural de respect pentru oameni şi pentru sine.
definiţie de Voltaire

Onoarea

Hărăzită să tot stea
Strălucind, printre titani,
Uneori e-o acadea
Ce se vinde pe doi bani.
definiţie epigramatică de Dimitrie Jega

Definitia visului

Un vis este un microscop prin care privim la manifestările ascunse în sufletul nostru.
definiţie de Erich Fromm

Visul nu e altceva decât o formă particulară a gândirii noastre, făcută posibilă de starea de somn, şi activitatea onirică, ce produce această formă şi nu alta, este esenţialul visului, explicaţia caracterului său aparte.
definiţie de Sigmund Freud

Visul nu este ceva lipsit de sens, nu este o absurditate şi, spre a ni-l explica, nu este necesar să presupunem că o parte din tezaurul nostru de reprezentări doarme, în timp ce o parte începe a se trezi. Este un fenomen psihic în întreaga accepţiune a termenului şi de fapt este împlinirea unei dorinţe. Visul, prin urmare, se cere integrat în suita actelor psihice inteligibile din starea de veghe; activitatea spirituală care îl structurează este o activitatea extrem de complexă.
definiţie de Sigmund Freud

Visul este o răscruce interioară unde răsună tot zbuciumul vieţii.
definiţie de H. Fr. Amiel

Visele sunt ilustraţii din cartea pe care sufletul o scrie despre tine.
definiţie de Marsha Norman

Definitia familiei

Familia e o frânghie ale cărei noduri nu se desfac niciodată.
proverbe spaniole

Familia este prezenţa esenţială, acel ceva care nu te părăseşte niciodată, chiar dacă constaţi că trebuie să o părăseşti.
definiţie de Bill Buford

Familia este nucleul civilizaţiei.
definiţie de Will Durant

Familia este şcoala în care eşti deopotrivă profesor şi elev.
definiţie de Ioan Gyuri Pascu

O familie este un loc unde principiile sunt ciocănite şi ascuţite pe nicovala vieţii de zi cu zi.
definiţie de Charles Swindoll

Definitia educatiei

Educaţia nu înseamnă cât de mult ai reţinut, şi nici măcar cât de multe cunoşti. Este capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii.
definiţie de Anatole France

Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat.
definiţie de B.F. Skinner

Educaţia nu este doar un mijloc de a-ţi câştiga existenţa sau un instrument pentru a face avere. Educaţia este iniţierea în viaţa spiritului, pregătirea sufletului uman în căutarea adevărului şi a virtuţii.
definiţie de Vijaya Lakshmi Pandit

Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi.
definiţie de John Dewey

Educaţia este abilitatea de a asculta aproape orice lucru fără să-ţi pierzi răbdarea sau încrederea în tine.
definiţie de Robert Frost

Educaţia este puterea de a gândi limpede, puterea de acţiona bine în lucrarea lumii, puterea de a aprecia viaţa.
definiţie de Brigham Young


Educaţia nu este răspunsul la întrebare. Educaţia este calea spre răspunsul la toate întrebările.
definiţie de William Allin

miercuri, 29 iunie 2011

Octavian Paler Avem TimpTimpule, ţigan bătrân,

Timpule, ţigan bătrân,
Tot hoinar, hoinar,
Nu tragi şatra lângă drum
Doar o zi măcar?
Iacă-ţi dărui tot ce vrei -
Gazdă vreau să-ţi fiu -
Pentru iapă zurgălăi
Din argint zglobiu;
Îţi vor bate fauri buni
Greu inel de aur,
Ţi s-or închina păuni,
Băieţei cânta-vor,
Fete dulci ţi-or pune-n sân
Maci sărbătoreşti,
Timpule, ţigan bătrân,
Pentru ce zoreşti?
Mai deunăzi hăt la Babel,
Ieri la Roma-ai tras,
Iară azi la Sfântul Pavel
Ai făcut popas,
Colo-n forfotă, sub ceas,
Ai strunit zăbala -
Doar o clipă ai rămas,
Apoi... iarăşi valea!
Către altă cetăţuie
De abia născând,
Şi iar alta ce azi nu e
Şi va fi mormânt.
Timpule, ţigan bătrân,
Tot hoinar, hoinar,
Nu tragi şatra lângă drum
Doar o zi măcar?
poezie de Ralph Hodgson din Antologie de poezie engleză (1984)

Definitia timpului

Timpul este materia din care este formată viaţa.
definiţie de Benjamin Franklin


Timpul este distanţa dintre chemarea lui Dumnezeu şi răspunsul tău.
definiţie de Dumitru Stăniloae

Timpul e un maestru de ceremonii care ne aduce mereu acolo unde se cuvine să fim, avansăm, ne oprim şi dăm înapoi la ordinele lui, greşeala noastră e că ne închipuim că-l putem trage pe sfoară.
definiţie de Jose Saramago

Timpul este moneda vieţii tale. Este singura monedă pe care o ai şi numai tu poţi hotărî cum o vei cheltui. Fii atent ca nu cumva să-i laşi pe alţii s-o cheltuie pentru tine.
definiţie de Carl Sandburg

Timpul este singurul lucru care se pierde într-adevăr.
definiţie de Mircea Eliade

Timpul e o fiară care are nesfârşita răbdare de a înghiţi totul.
definiţie de Octavian Paler

Timpul e singurul predicator căruia omul e dispus să-i dea ascultare; el ne da învăţătura de minte pe care, la vremea lor, cei vârstnici s-au străduit zadarnic să ne-o împărtăşească.
definiţie de Jonathan Swift

Timpul este modalitatea naturii de a face ca să nu se întâmple toate deodată.
definiţie de Woody Allen


Timpul este un surogat metafizic al mării.
definiţie de Emil Cioran

Timpul

N-am să-l definesc cu ură,
Însă rece şi concret:
E un fel de corcitură
De dorinţă şi regret.
definiţie epigramatică de Mircea Rădulescu

Ce este timpul? Scurgerea tăcută a unor fire de nisip... Ocolul pe care-l face Luna în jurul Pământului şi ocolul Pământului în jurul Soarelui... Primul rid al omului matur şi primul strigăt al noului născut. Un velier care dispare în larg. Într-un vechi cimitir de ţară, sub un chiparos întunecat, un nume necunoscut, săpat pe un mormânt, un nume pe jumătate şters de vânt şi de ploaie. Natura care moare în fiecare iarnă şi renaşte în fiecare primăvară. Vaporul care intră în port, după o lungă călătorie, soldatul care se întoarce din război.
definiţie de Marie-Anne Desmarest

Daca timpul n-ar fi irevesibil,n-as regreta deloc sa traiesc in orice epoca a istoriei,fiindca nici una nu e mai buna decat cealalalta. Emil Cioran

octavian paler - decalog


Definitia gandului

Gândul este părintele faptei.
definiţie de Thomas Carlyle

Gândurile sunt umbrele senzaţiilor noastre - întotdeauna mai întunecoase, mai goale, mai simple decât acestea.
definiţie de Friedrich Nietzsche

Gândul este sculptorul ce te face persoana care doreşti să fii.
definiţie de Henry David Thoreau

Un gând este doar o străfulgerare între două nopţi lungi, dar această străfulgerare este totul.
definiţie de Henri Poincare

Orice gând este un viciu pozitiv.
definiţie de Emil Cioran

Gândurile sunt seminţele acţiunilor.
definiţie de Ralph Waldo Emerson


Definitia limbajului

Limbajul este o artă anonimă, colectivă şi inconştientă, rezultatul creaţiei a mii de generaţii.
definiţie de Edward Sapir

Limbajul este îmbrăcămintea gândului.
definiţie de Samuel Iohanson

Limbajul este haina gândirii.
definiţie de Samuel Butler

Limbajul este autobiografia minţii umane.
definiţie de Max Mueller

DEFINITII LIRICE de Octavian PALER

Definitia nenorocului

Sunt drumuri ce ne cauta demult.
Si-ajung la noi cand noi suntem plecati
In cautarea lor pe alte drumuri.


Definitia despartirilor


Nu stiam ca floarea amara a singuratatii
are daca o atingi pe obraz
Sunetul unor pasi care pleaca.


Definitia usilor inchise

E o rana in scandura usii
unde-am batut si n-a raspuns nimeni.
Deschideti usa cu grija, sa nu loviti rana cu cheia.

Octavian Paller

Definiția tinereții

Tinereţea e timpul în care admirăm şi ne umilim. E timpul delicateţei de suflet, al pudorii virginale, al adoraţiei, al curiozităţii, al sfiiciunii metafizice în faţa infinitului, al elanului generos şi filantrop, al dărniciei de sine şi al iubirii de oameni.
definiţie de Mihai Ralea

Tinereţea este o beţie necontenită: este febra raţiunii.
definiţie de La Rochefoucauld

Tinereţea este o harfă acordată să cânte la orice adiere.
definiţie de Iosif Trifa

Tinereţea este o perioadă minunată a vieţii. Ea ne slujeşte să acumulăm greşelile numite ulterior experienţă.
definiţie de George Bernard Shaw

Tinereţea nu e o perioadă oarecare din viaţa omului, ci este o stare de spirit.
definiţie de Mateo Aleman

Definiția bătrânetii

Bătrâneţea este o mutilare a corpului, care rămâne întreg: toate le are şi la toate lipseşte ceva.
definiţie de Democrit

Bătrâneţea este vârsta renunţărilor şi-a umilinţei.
definiţie de Ileana Vulpescu

Bătrâneţea este verdictul vieţii.
definiţie de Amelia Barr

Bătrâneţea îşi are frumuseţea ei, o frumuseţe care nu mai naşte pasiuni avânte, o frumuseţe care se linişteşte, se stinge […].
I. HERZEN

Definitia tristetii

Permeabilă demoniei, tristeţea este ruina indirectă a moralei.
definiţie de Emil Cioran

Tristeţea este doar un zid între două grădini.
definiţie de Kahlil Gibran

Tristeţea nu e altceva decât o stare sufletească în declin.
definiţie de R. Stanca

Tristeţea este trecerea omului de la o mai mare la o mai mică desăvârşire.
definiţie de Baruch Spinoza

Definitia vicleniei

Prin viclenie, minciună, disimulare, oamenii nu fac decât să se înşele pe ei înşişi.
Arthur Schopenhauer

Acela care este cauza puterii cuiva se prăbuşeşte el însuşi: în adevăr, puterea celuilalt, el a făcut-o fie prin viclenie, fie prin violenţă, şi atât una cât şi cealaltă sunt primejdioase pentru cel care a devenit puternic.
citat din Niccolo Machiavelli

Poetul sau oratorul nu poate săvârşi ceea ce săvârşeşte eroul, el poate doar să admire, să iubească şi să se bucure prin intermediul eroului. Totuşi, poetul nu e mai puţin fericit; căci eroul este, ca să spunem aşa, natura sa mai bună, de care e îndrăgostit şi-n care se desfată pentru că nu mai este el însuşi, şi iubirea sa poate fi admiraţie... El îşi urmează chemarea inimii, iar când a aflat ceea ce căuta, rătăceşte pe la uşa fiecăruia cu cântecul ori cu povestea sa, pentru ca toţi să-l admire pe erou precum el însuşi şi toţi să fie mândri de erou, asemeni lui... Dacă rămâne astfel fidel iubirii sale, dacă înfruntă zi şi noapte acea viclenie a uitării care l-ar îndepărta de erou, atunci poetul şi-a desăvârşit opera, s-a alăturat eroului care l-a iubit şi el întocmai, căci poetul este natura mai bună a eroului, neputincioasă, într-adevăr, ca orice amintire, dar simultan transfigurată, ca orice amintire.
Kierkegaard

Cele trebuincioase

Un Talent va şi ştiinţă;
Concheranul, conştiinţă;
Diputatul, semeţie;
Ministrul, ipocrizie,
Şi un prinţ mărinimie.
Judele, va iscusinţă;
Preotul, va umilinţă,
Şi ostaşul, va credinţă.
O fetiţă, modestie;
Tânăra, cochetărie,
Ş-amorezul, va mândrie.
Galantului, trebuie stare
Bărbatului inimă mare,
Şi nevestii, viclenie.
Amorului, împiedicare;
Moralului, puţină sare;
Temătorilor, plimbare; -
Iar cornaţilor, răbdare,
Ş-orăşencii,- nobilare.
Astea toate, în credinţă,
Sunt de mare trebuinţă.
poezie de Cezar Bolliac

Definitia prostiei

Prostia este o suferinţă nedureroasă a inteligenţei.
definiţie de Emil Cioran

Prostia este eternă şi invincibilă; e o hidră cu nenumărate capete care cresc la loc de câte ori le tai, de aceea trebuiesc tăiate mereu cu acizii inteligenţei, pentru a o ţine în şah; e tot ce se poate face contra ei.
definiţie de Alexandru Paleologu

Prostia este talentul de a avea concepţii greşite.
definiţie de Edgar Allan Poe

Prostia

În universul nostru strâmt
Plini de virtuţi şi de ocară,
Prostia este o povară
Pe care cei ce-o duc, n-o simt.
definiţie epigramatică de Mircea Ionescu-Quintus

Prostia

Prostia e un monument
Clădit c-un anumit tipic:
Sub soclu nu e fundament,
Iar peste soclu n-i nimic.
definiţie epigramatică de Mircea Trifu

Prostia

Prostia e un văl lucios
Ţesut dintr-o mătase fină,
Ce-acoperă un cap ceţos
Să-l ocrotească de... lumină.
definiţie epigramatică de Dimitrie Jega

Prostia (definiţie)

Este boala ce nu doare
Chiar dacă produce greaţă
Şi de care omul moare
De mai multe ori în viaţă.
definiţie epigramatică de Valeriu Cercel

Definitia inteligentei


Inteligenţa este aroganţă educată.
definiţie de Aristotel

Vinde-ţi inteligenţa şi cumpără nedumerire. Inteligenţa este o părere, nedumerirea este intuiţie.
citat din Rumi

E greşit să socoţi că, la firile mediocre inteligenţa rămâne deasupra intereselor. La origine, inteligenţa n-a fost decât un mod practic, un instrument de adaptare la mediu, un mijloc pentru apărarea intereselor. La imensa majoritate a oamenilor, ea a rămas şi azi acelaşi lucru. Ei nu pricep decât ceea ce au interes să priceapă. Ceea ce le contrazice interesele le contrazice fundamental şi inteligenţa.
Camil Petrescu

Inteligenţa trebuie să dea viaţă acţiunii; fără ea, acţiunea e zadarnică. Dar fără acţiune, ce stearpă e inteligenţa!
citat din Martin du Gard


Este uimitor cât de puţină atenţie acordă educaţia deprinderii de a gândi. Există convingerea absurdă că informaţiile şi inteligenţa sunt suficiente. Inteligenţa este precum caii-putere ai unei maşini, însă gândirea reprezintă abilitatea cu care este condusă maşina. Există oameni deosebit de inteligenţi care au o gândire slab dezvoltată şi oameni mai puţin inteligenţi cu o gândire bine dezvoltată.
citat din Edward de Bono

Inteligenţa, oricât de mare, nu e suficientă pentru a te curăţa de prejudecăţi. Cu cât inteligenţa e mai mare, cu atât prejudecata e mai voinică, pentru că ai aparat s-o justifici.
citat din Petre Ţuţea

"Epigrama este jocul în care inteligenţa musteşte ca şampania" Şeban Cioculescu

Şampania, umplând paharul,
E mai gustată, întrucât
Inteligenţa n-are harul
S-alunece pe orice gât.
epigramă de Mircea Trifu

Definitia sinceritatii

Sinceritatea nu înseamnă a spune tot ce gândeşti, ci a gândi tot ce spui.
definiţie de Hipolyte de Livry

Sinceritatea este o inimă deschisă. Puţini oameni o arată; de obicei ceea ce vedem este o imitaţie pusă pentru a prinde în capcană încrederea altora.
definiţie de La Rochefoucauld

La modul cel mai simplu, sinceritatea ar putea fi înţeleasă ca fiind corelaţia deplină dintre vorbele si faptele cuiva. Cu alte cuvinte, este sincer doar acela care face ceea ce spune şi spune ceea ce face.
definiţie de Juliana Mallart
 

Definitia adevarului

Adevărul este dumnezeul omului liber.
definiţie de Maxim Gorki

Adevărul este o eroare exilată în eternitate.
definiţie de Emil Cioran

Adevărul este o eroare rectificată.
definiţie de Goethe

Adevărul e stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul.
definiţie de Mihai Eminescu

Adevărul este greşeala îndelung corectată.
definiţie de Hegel

Adevărul este un fruct care nu trebuie cules decât atunci când este complet copt.
definiţie de Voltaire

Adevărul este o doamnă sfioasă, mult prea binecrescută pentru a te pocni în cap şi a te trage în peştera ei. Ea este acolo, dar oamenii trebuie să o dorească şi să o caute.
definiţie de William F. Buckley Jr.

Adevărul

De când stelele şi luna,
De când valul spart de stâncă,
Adevărul e minciuna
Nedescoperită încă.
definiţie epigramatică de Mircea Ionescu-Quintus

ADEVĂRUL


Oglindă-n care ne privim cu toţii
Chiar de nu vrem !...Eşti un zăvor închis !
Eşti ''alter ego''. Eşti lumina nopţii
Şi umbra ce ne urmăreşte-n vis...

Şi te purtăm cu toţi, ca pe-o povară...
Eşti haina ce ne-ngreunează pasul
Şi ne răneşte zborul, să ne doară
Poteca strâmbă, când ne fură pasul...

Ca cele patru puncte cardinale
Eşti fix şi nu poţi fi clintit nicicum..
Şi ca bazaltul eşti. La fel de moale...
Ca semaforul roşu stai în drum...

Neobosit, ne însoţeşti mereu
Bătându-ţi joc de visurile noastre...
Şi apa ta de verde heleşteu,
Îneacă barca cu luciri de astre..

Ne eşti judecător neomenos
Ce faci ca vorba noastră, să roşească,
Că ne cunoşti atât de nemilos !...,
Iar ura, împotivă-ţi, e...firească !....

Nu te dorim decât la altu-n faptă...
La alţii vrem, ce nouă, ni-i povară:
Mereu sinceritate, vorbă dreaptă....
Şi te pretindem, fără să ne doară....

Iar ei, ca noi, te vor la altu-n sac,
Ca dânşii, liberi de a ta osândă,
Să-şi poată duce traiul după plac
Şi viaţa, să le fie o...izbândă !...

Dar ţie, nu îţi pasă ce vrem noi !...
Omniprezent la toate şi în toate,
Gătiţi în haine scumpe, suntem goi
În faţa ta ! Şi altfel, nu se poate...

Plătindu-ţi birul, frica ta o ducem
Că eşti la toate cele păzitorul,
Eşti umbră permanentă vrem-nu-vrem....
Călău de amăgiri !  Eşti Adevărul !
 Lucia Secosanu