miercuri, 29 iunie 2011

Definiția tinereții

Tinereţea e timpul în care admirăm şi ne umilim. E timpul delicateţei de suflet, al pudorii virginale, al adoraţiei, al curiozităţii, al sfiiciunii metafizice în faţa infinitului, al elanului generos şi filantrop, al dărniciei de sine şi al iubirii de oameni.
definiţie de Mihai Ralea

Tinereţea este o beţie necontenită: este febra raţiunii.
definiţie de La Rochefoucauld

Tinereţea este o harfă acordată să cânte la orice adiere.
definiţie de Iosif Trifa

Tinereţea este o perioadă minunată a vieţii. Ea ne slujeşte să acumulăm greşelile numite ulterior experienţă.
definiţie de George Bernard Shaw

Tinereţea nu e o perioadă oarecare din viaţa omului, ci este o stare de spirit.
definiţie de Mateo Aleman