vineri, 30 septembrie 2011

Definiția compasiunii

Compasiunea este principala, poate chiar unica lege a existenţei pentru întreaga umanitate.
definiţie de

Compasiunea este baza moralităţii.
definiţie de

Separarea dă naştere la indiferenţă, la falsă superioritate. Unitatea produce compasiune, egalitate adevărată.

 
Abia atunci când omul are compasiune faţă de toate fiinţele vii, se poate numi nobil.
citat din

Dacă vrei ca cei din jurul tău sa fie fericiţi, arată-le compasiunea ta. Dacă vrei ca tu să fii fericit, arată-ţi ţie compasiune.
citat din


Fii plin de compasiune, fii inteligent, fii iubitor. Nu îi judeca pe alţii. Şi nu începe să te crezi corect, nu te considera niciodată sfânt. Să nu devii vreodată "Sfinţia Sa". Niciodată.Când există acel spaţiu, acea tăcere şi acea nemăsurată energie, ia fiinţă acel ceva care este dincolo de orice nume, de orice măsură şi de orice timp; atunci ia fiinţă acel ceva care este sacru. Dar pentru a-l găsi, trebuie să ai mare iubire, mare compasiune, şi totul trebuie să înceapă acasă.


Caz

Când într-o zi, făcându-şi meseria,
Din neatenţie-şi taie-un deget,
Călăul scoase mai întâi un răget,
Apoi boci de-i transpiră chelia.
Dar condamnatul nici n-a tresărit
Şi-atunci călăul remarcă - se spune -
Că omenirea s-a sălbăticit,
De nu mai ştie ce-i... compasiune!
folclor turcesc,

marți, 20 septembrie 2011

Definiția modestiei

Modestia este fundaţia solidă a tuturor virtuţilor.
definiţie de

Modestie. Arta distinsă de a-ţi spori farmecul pretinzând că nu îţi dai seama de el.
definiţie aforistică de

Modestia nu e dezinteres, ci o atitudine.
definiţie de

Modestia este o lumină strălucitoare; ea pregăteşte mintea să primească cunoaşterea si inima adevărul.
definiţie de

Modestia este calitatea celor care nu au calităţi.
definiţie de

Modestia înseamnă să faci o estimare corectă a propriei persoane.
definiţie de

Eu nu consider modestia o virtute. O invocă, în genere, indivizii cu însuşiri mediocre pentru a lăsa impresia că mediocritatea lor ţine loc de modestie, nu de lipsa lor de calităţi.


La urma urmei, lumea e plină de rataţi. Câţi ar putea spune că şi-au văzut împlinite toate aşteptările? Poate, e chiar o lipsă de modestie să declari: sunt un ratat! Ca să devii "ratat" trebuie să fi avut nişte visuri înalte, nişte ambiţii mari.


Falsa modestie este un lucru mult mai nesuferit decât fanfaronada; căci în primul rând se pricep foarte puţini să o practice, fiind o artă, pe când a face pe boierul ţine de firea omului; şi apoi, fanfaronul recunoaşte fiecăruia meritul său, în timp ce falsul modest dispreţuieşte pe faţă pe cel înaintea căruia îşi ridică nasul.
aforism de

Definiția ipocriziei

Ipocrizia este un viciu privilegiat, care astupă, cu mâna ei, gura tuturor şi se bucură în pace de o impunitate suverană.
definiţie de

Ipocrizia nu e numai un defect, aşa cum cred scriitorii moralişti, ci şi un mod de a-ţi conserva energia şi de a evita situaţiile penibile.
definiţie de

Ipocrizia este un omagiu pe care viciul îl aduce virtuţii.
definiţie de

Valorează mai mult un minut de sinceritate decât o sută de ani de ipocrizie.
citat din

Ipocrizia este lubrifiantul societăţii.
definiţie de

luni, 19 septembrie 2011

Definiția suferinței

Suferinţa este o cale de separare, de disociere, este o forţă centrifugală ce te detaşează de sâmburele vieţii, de centrul de atracţie al lumii, de unde totul tinde să se unifice în iubire şi intimitate.
definiţie de

Suferinţa este un loc geografic în care ne regăsim cu toţii.
definiţie de

Suferinţa nu este un rău, este consecinţa şi aproape întotdeauna leacul răului.
definiţie de

Suferinţa, vreau să spun suferinţa cea mai sfâşietoare, constă în sentimentul că ceea ce îţi trebuie pentru a te salva (sau a fi fericit) nu este disponibil. Acesta este impropriul.
definiţie de

Suferinţa este dezlipirea dureroasă de noi înşine.
definiţie de

Naşterea este suferinţă, decăderea este suferinţă, boala este suferinţă, moartea este suferinţă, a fi unit cu ceea ce nu este plăcut este suferinţă, a fi separat de ceea ce este plăcut este suferinţă, a nu obţine ceea ce doreşti este suferinţă. Pe scurt, toate laturile experienţei făcute în cuget si în trup, cărora agăţarea le este inerentă, sunt suferinţă.
citat din


Vai, mereu aceeaşi viaţă! Scap de suferinţă - dau de boală. Scap de boală - dau de suferinţă.
citat dinLauda suferinţei

Atâţia dintre semeni nu prea ştiu
ce să înceapă-n zori cu suferinţa.
Ei nu-şi dau seama nici spre seară de prilejul
chemat să-nalţe mersul, cunoştinţa.
Suferinţa poate fi întuneric, tăciune în inimă,
pe frunţi albastru ger,
pe coapsă ea poate fi pecete arsă cu fier,
în bulgăre de ţărână
o lacrimă sau sâmbure de cer.
Nu mai calcă pe pământ
cine calcă-n suferinţă.
Ea schimbă la faţă argila, o schimbă în duh
ce poate fi pipăit, duios, cu stiinţă.
Tată, carele eşti şi vei fi,
nu ne despoia, nu ne sărăci,
nu alunga de pe tărâmuri orice suferinţă.
Alungă pe aceea doar care destramă,
dar nu pe-aceea care întăreşte
fiinţa-ntru fiinţă.
Fă ca semenii noştri,
de la oameni la albine,
de la-nvingători la biruiţi,
de la-ncoronaţi la răstigniţi, să ia aminte
că există pretutindeni şi această suferinţă,
până astăzi şi de-acum înainte
singura legătură între noi şi tine.
poezie de

Nu trebuie să te laşi copleşit de suferinţă până într-atât încât să uiţi că eşti om.
citat din


duminică, 18 septembrie 2011

Definiția căsătoriei

Căsătoria este triumful imaginaţiei asupra inteligenţei.
definiţie de

Căsătoria este cea mai bună şi cea din urmă şansă de a ne maturiza.
definiţie de

Căsătoria este cheia care deschide uşa spre castitate şi iubire desăvârşită.
definiţie de

Căsătoria este acea relaţie dintre bărbat şi femeie în care independenţa este egală, dependenţa mutuală, iar îndatorirea reciprocă.
definiţie de

Căsătoria e o loterie; ea presupune o înţelegere perfectă; o legătură absolută şi durabilă între două fiinţe care continuă totuşi să ducă o existenţă psihologică separată.
definiţie de

Căsătoria este o fortăreaţă asediată: cei care sunt afară vor să intre, cei care sunt înăuntru nu ştiu cum să iasă.
definiţie de

Căsătoria este o greşeală pe care ar trebui să o facă fiecare om.
definiţie de

Căsătoria e un cortegiu la care crucea merge în faţă.
proverbe austriece

Căsătoria este Divina Comedie întoarsă pe dos: întâi Paradisul, apoi Purgatoriul şi, în sfârşit, Infernul.
definiţie de

Căsătoria

Fericire-ntruchipată
În ceva intempestiv,
Care vine dintr-odată
Şi se duce progresiv.
definiţie epigramatică de

Ce este căsătoria? O cursă pe care ne-o întinde natura.
definiţie de

Căsătoria e viaţă în blândă tovărăşie, plină de statornicie, de încredere şi de un număr nesfârşit de îndatoriri şi de servicii mutuale.
definiţie aforistică de

Unde există căsătorie fără dragoste, va exista şi dragoste fără căsătorie.
citat din

O căsătorie are o mie de înţelesuri şi fiecare viaţă îi dă alt sens.


Căsătoria este o aventură, ca mersul în război.
definiţie de

Nu este în căsătorie inegalitate mai mare decât nepotrivirea de gândire şi de intenţii.
citat din

O căsătorie bună este aceea dintre o nevastă oarbă şi un soţ surd.
citat din
Definiția bărbatului

Bărbatul e, înainte de orice, fiul Femeii.
definiţie de

Un bărbat este ca un fonograf care are o jumătate de duzină de plăci.
definiţie aforistică de

Bărbatul e stâlpul casei.
proverbe româneşti

Bărbatul este cheia casei.
proverbe româneşti
Bărbatul este cheia casei, nu a uşii de biserică.
definiţie aforistică de

Bărbatul este mai copilăros decât femeia. Orice bărbat adevărat ascunde-ntr-nsul un copil care iubeşte jocul. Haideţi, femeilor, descoperiţi copilul din bărbat!


Fără îndoială că femeia are o fineţe intelectuală prin care ea întrece pe bărbat. Un bărbat niciodată n-are să ghicească cu atâta siguranţă şi repeziciune, într-un moment dat, ceea ce se petrece în sufletul altui om, mai ales în sufletul femeii. E greu s-ascunzi ceea ce simţi şi ce gândeşti în faţa unei femei, mai ales atunci când ea e interesată în cauză. Un bărbat, din acest punct de vedere, e dezarmat. Parcă ar fi de sticlă. Pe când femeia, pentru el rămâne veşnic o enigmă - de aici reputaţia femeii de mister indescifrabil.
citat din

Un bărbat îndrăgostit este mai dibaci decât o sută de avocaţi.
proverbe spaniole

Tinereţea la un bărbat ţine loc de eleganţă în îmbrăcăminte dacă bineînţeles nu umblă rupt.

Dragostea este efortul pe care îl face un bărbat pentru a se mulţumi cu o singură femeie.
definiţie de

Rareori cred că se degradează mai penibil un bărbat ca într-o criză absurdă de gelozie.


Nimic nu cucereşte, nu atrage mai mult sufletul unui bărbat, decât sentimentul că este iubit.

Niciun bărbat nu poate gândi limpede când pumnii lui sunt strânşi.
citat din

Un bărbat deosebit vede în orice pas pe care o femeie îl face spre el o dovadă de dragoste şi de statornicie. 

Definiția femeii

Femeia este raza luminii cereşti.
definiţie de în Mathnawi

Femeia este un miracol de contradicţii divine.
definiţie de

Femeia este frumuseţea adăugată de Dumnezeu - Minunii.
definiţie de

Femeia este al cincilea anotimp.
definiţie de

Femeia este un copil mare pe care-l amuzi cu jucării, îl adormi cu laude şi-l seduci cu promisiuni.
definiţie de

Femeile sunt dădacele noastre în copilărie, tovarăşele noastre în vremea maturităţii, sprijinul nostru la bătrâneţe, consolarea noastră în nenorociri şi victimele noastre în toate timpurile.
definiţie de

Femeia este muzică rătăcită în carne.
definiţie de

Femeile sunt creaturi menite să fie iubite, nu înţelese.
definiţie de


Femeia, prin frumuseţea ei fizică şi morală, este marele stimulent al vieţii pentru omul normal, pictor, sculptor, muzician, poet, filosof şi om de ştiinţă, ca şi când în fiinţa ei şi-ar fi dat mâna toate cele nouă muze, fiice ale lui Zeus şi ale zeiţei Mnemosina.
definiţie de

Femeia este o mâncare pentru zei, gătită de diavoli.
definiţie de

Ce este femeia? O fiinţă frumoasă dizolvată în acidul azurului. Mixturii i se îngăduie apoi să devină cristal.
definiţie de

Femeia este sufletul bărbatului, lumina care îl călăuzeşte. Femeia este gloria.
definiţie de

Cea mai proastă femeie poate conduce un bărbat inteligent, dar e nevoie de o femeie foarte inteligentă pentru a conduce un prost.
citat din

O femeie frumoasă place ochilor, o femeie bună place inimii. Prima este o comoară, a doua este un tezaur.
citat din

Cameleon-femeie

Icoană străvezie, în cadrul sumbru-al vieţii,
Cu părul ei sur-galben, cu ochi închis-albaştri,
Sclipi deodată clară, vis roz al tinereţii,
Cum în obscure-azururi apar pribegi blonzi aştri.
O văz fugind prin codrul cel verde de jugaştri —
Era Erato albă iluminând poeţii. —
De-a ei priviri focoase ar fi roşit sihaştri
Păliţi, chlorotici, vineţi de greul bătrâneţii.
Purta bacanta-mi nuferi, bujori şi violete,
Învesmântată magic în daurite plete
Şi-n varii polichrome bibiluri şi altiţe...
Îmi arunca pupila-i divine curcubee;
Dar eu, nebun! zic: "Spectru! Cameleon- femeie!
Fugi! sufletul ţi-e negru şi maţele pestriţe!"
poezie de

 O, slăbiciune, numele tău e femeie!replică din Hamlet de (1599)

Fără femeie, viaţa e proză curată.
citat din


Definiția sărutului

Sărutul este cea mai economică formă a limbajului.
definiţie de

Sărutul este o cerere făcută la etajul doi, pentru a afla dacă etajul unu este liber.
definiţie de

Sărutul este transgresia fizică a conexiunii mentale care deja s-a produs.
definiţie de

Un sărut: pentru o fată, credinţă; pentru o femeie măritată, speranţă; pentru o fată bătrână, milă.
definiţie de

Un sărut legal nu este tot atât de valoros cât un sărut furat.
citat din

Dragostea începe cu un surâs, creşte cu un sărut şi se termină cu o lacrimă.
autor necunoscut

Primul sărut este cea mai mare bătălie câştigată dintr-un război al dragostei.
aforism de

Pentru un sărut vinovat de sfântă, aş accepta ciuma ca un leagăn. Ce Tereză sau Caterină m-ar îmbrăţişa cu tot cerul?


Primul sărut este furat de bărbat; ultimul este cerşit de femeie.
aforism de

Doamne, mă întreb care a fost nebunul care a inventat primul sărut?
citat din

Primele cununi ale gloriei sunt cele mai strălucitoare, iar primul sărut dă cea mai suavă încântare.


Un sărut scoate mai puţin zgomot decât o salvă de tun, dar produce un ecou ce durează mult mai mult.
Nu poţi să dăruieşti un sărut fără să iei şi nu poţi lua fără să dai.

E posibil ca totul să fie scris stiinţific, dar nu ar avea sens, e ca şi cum ai descrie o simfonie de Beethoven ca o variaţie între presiunile de undă. Cum s-ar descrie senzaţia unui sărut sau "te iubesc" al unui copil?
citat din

De două mii de ani, puţini au ţinut seama de Evanghelie şi au intors obrazul celălalt când au primit o palmă, dar aproape toţi l-au întors bucuros când au primit un sărut, care, de multe ori, a fost sărutul lui Iuda.
citat din

Sărut: Bomboană care se consumă cu două guri dintr-o dată.
definiţie aforistică de


Sărut

Când ai să-mi ieşi în cale iar
Să nu-mi spui nici o vorbă, doar
să te apropii-ncet, tăcut
să regăsim într-un sărut
Trecutul-ntreg, îmbrăţişaţi
uitând de noi, de toţi uitaţi
şi să rămânem astfel, duşi
ca în "Sărutul" lui Brâncuşi...
poezie de


Dă-mi guriţa s-o sărut

De ce mă amăgeşti, de ce ţi-e teamă,
Şi gura ţi-o fereşti, râzând mereu,
De spui că mă iubeşti, de bună seamă
De ce te-mpotriveşti dorului meu
Dă-mi guriţa s-o sărut
Căci pentru sărut e dată
Ia gândeşte, nu-i păcat
Să rămâi nesărutată
Când ai buze fierbinţi
De ce să stea cuminţi
N-o să le ţii aşa
O viaţă-ntreagă, dragă
Dă-mi guriţa s-o sărut
Căci pentru sărut e dată
De ce m-ai depărtat cu-a ta privire
Şi-n suflet mi-ai aprins doar nerăbdări
Sau încă n-ai aflat că o iubire
Moare de n-o hrăneşti cu sărutari
Dă-mi guriţa s-o sărut
Căci pentru sărut e dată
Ia gândeşte, nu-i păcat
Să rămâi nesărutată
Când ai buze fierbinţi
De ce să stea cuminţi
N-o să le ţii aşa
O viaţă-ntreagă, dragă
Dă-mi guriţa s-o sărut
Căci pentru sărut e dată.
cântec interpretat de Jean Moscopol

Definiția conversației

Conversaţia este arta în care un om are drept competitori întreaga omenire, pentru că este ceea ce practică toţi în fiecare zi.
definiţie de

Cartea bună e ca şi o conversaţie cu un om deştept.
citat din

O conversaţie placută e mai bună decât orice mâncare.


Încrederea oferă mai mult material de conversaţie decât inteligenţa.
citat din

O oră de conversaţie valorează mai mult decât 50 de scrisori.
citat din

Cel mai bun argument împotriva democraţiei este o conversaţie de cinci minute cu alegătorul mediu.
citat din

O conversaţie cu un om înţelept valorează mai mult decât studierea unor cărţi deosebite timp de o lună.
proverbe chinezeşti

Doi prieteni care suferă rămân uneori ore întregi fără să-şi vorbească. Ce conversaţie ar preţui cât acest schimb de gânduri pe limba mută a durerii?
citat din

Este plăcută compania oamenilor care ştiu că şi tăcerea este o formă de conversaţie.
citat din

A asculta bine şi a răspunde bine e una din cele mai mari perfecţiuni ce se pot atinge într-o conversaţie.
citat din

După orice conversaţie, eşti mai părăsit ca în mormânt. Ţi-ai uşurat spiritul şi ţi-a putrezit inima. Vorbele au zburat în vânt şi cu ele substanţa izolării tale.


Să nu căutăm a pune stăpânire pe o conversaţie, ca pe un domeniu, în care eşti stăpân şi de unde ai dreptul de-a alunga pe ceilalţi. Dimpotrivă, într-o convorbire, ca şi în toate împrejurările, e bine să dăm fiecăruia rândul său.
citat din


Dacă urmărim cu atenţie mersul conversaţiilor din cercurile amestecate, care nu se compun numai din savanţi şi pedanţi, ci şi din oameni de afaceri sau cucoane, observăm că în afară de poveşti şi glume, mai are loc şi o conversaţie, anume discuţia serioasă: fiindcă poveştile, dacă trebuie să aibă noutate şi cu ea interes, se termină îndată, iar glumele devin uşor banale. Dar în toate discuţiile serioase nu există nici una care să provoace ralierea persoanelor, care altfel se plictisesc repede în orice discuţii subtile, şi care să aducă în societate o anumită însufleţire, decât discuţia despre valoarea morală a cutărei sau cutărei acţiuni, prin care trebuie să se constituie caracterul vreunei persoane.Conversaţie

- Ce faci?... De când nu te-am văzut,
eşti mai frumoasă ca oricând!?...
- Hai las-o moartă, te-am crezut
la început... când mă făceai, crezând!
- Dar nu-i adevărat! Te-am vrut mereu,
mai mult decât acum! Am remarcat
că fără tine, totu-mi este greu!...
- Termină, mi-ai mai spus, ai încercat...
- Ce gaj să-ţi dau, ca să mă crezi, acum
când nu mai ştiu de mine, de nu eşti?
Alerg pe străzi, mă port ca un nebun!?!...
- Te ştiu, e vechiul truc... când mă pofteşti!
- Şi dacă îţi promit etern, iubirea?...
- Hmm... parcă nu ai mai făcut-o?!
- Nu, pe atunci nu o ştiam; că fericirea
are un singur nume... şi-am avut-o!
... - E prea târziu şi am venit aici
să-ţi spun, că e-n zadar, totul s-a dus!
Putem rămâne, dacă vrei, amici...
E-un altul care suflet mi-a răpus!...
"... Mi-a fugit inima din piept, s-a rupt,
mă doare brusc în creştet, nu mai văd;
venisem, sigur, să refac un început...
E prima dată-n viaţă, când cunosc prăpăd!!!..."
- Şi n-ai ruşine sau nici milă, cel puţin,
să-mi spui că eşti cu altul, că mă-nşeli?
- Nu, sunt decisă; viaţa nu-i un chin,
aşa cum am crezut, din linguşeli...
... - Şi deci îţi spun adio, eu te las!
Te rog să nu mă cauţi, oricum plec!...
"... Rămân buimac, în cafeneaua "La taifas"...
Am pieptul un ocean de lacrimi, mă înec.
Mă scol cu greu, mă uit năuc pe stradă,
-sunt beat, fără să beau şi tremur tot-
nu mai am niciun mâine, viaţa mi-e întreagă!...
Am terminat-o, de-azi sunt Emo, nu mai pot!"
... Destin, mi-a programat sfârşit, printr-un complot!!!
poezie de
 

joi, 15 septembrie 2011

Definiția lecturii

Lectura este, pentru omul modern, un viciu sau o osândă. Citim ca să trecem examenele, să ne informăm sau citim din profesiune. Mă gândesc însă că lectura ar putea implica şi funcţii mai nobile, adică mai fireşti.


Nu există lecturi periculoase. Răul nu poate intra prin minte atunci când inima e sănătoasă.
citat din

A traduce este forma cea mai profundă de a citi.
definiţie de

Citesc, citesc. Lectura este evaziunea mea, laşitatea mea cotidiană, justificarea incapacităţii mele de a lucra, scuza pentru toate, vălul care-mi acoperă eşecurile şi neputinţele.


Fericiţi cei care nu citesc ziare, analfabeţii, neimplicaţii, căci au bun-simţ. Pentru a ne simţi deplin mulţumiţi, trebuie să trăim mai simplu. Lectura ziarelor a făcut să crească numărul proştilor.
citat din

Lecturi fertile nu sunt acelea din care afli ce spune altul, ci ce-ai vrea să spui tu. Lecturile fertile îţi descoperă propria personalitate.


Citeşte zi şi noapte, rătăcind prin spaima veacului, şi nu uita că lectura suplineşte oricând opiul. Cărţile trebuie înghiţite ca prafurile adormitoare. Nimeni nu citeşte pentru a şti, ci pentru a uita.


Citatul te citează să citeşti,
Cititul te citeşte cine eşti.
Cunoaşterea cunoaşte şi cutează,
Citind cunoşti şi ceilalţi te citează.
catren de

Trebuie să citim pentru a avea putere. Omul care citeşte trebuie să trăiască intens. Cartea trebuie să fie o sferă de lumină în mâinile cititorului.
citat din

În faţa unor cărţi câte unul se întreabă: "Oare cine le va citi?" În faţa unor persoane câte unul se întreabă: "Oare ăsta ce citeşte?". Ceea ce-i important, însă, este că se întâlnesc oameni şi cărţi.
citat din

Cine nu citeşte, nu este mai presus de cine nu ştie să citească.


La ce sunt bune cărţile? Îmi vine să răspund: la totul şi la nimic. Poţi trăi foarte bine fără să citeşti. Milioane de oameni n-au deschis niciodată o carte. A vrea să le explici ce pierd e totuna cu a explica unui surd frumuseţea muzicii lui Mozart. În ce mă priveşte, mă număr printre cei care nu pot trăi fără cărţi. Sunt un vicios al lecturii. Am nevoie să citesc aşa cum am nevoie să mănânc şi să beau. Hrana pe care mi-o oferă lectura îmi este la fel de indispensabilă ca şi aceea materială. Resimt fiecare zi fără o carte ca pe o zi pierdută.


Niciodată nu-mi scriu numele pe cărţile pe care le cumpăr înainte de a le citi, pentru că numai atunci pot spune că sunt cu adevărat ale mele.
citat din

Găsesc televiziunea foarte educativă. De fiecare dată când cineva porneşte televizorul, mă duc în camera cealaltă şi citesc o carte.
citat din


Ziarele sunt nocive, te distrag de la lecturile serioase. Tipăresc ce n-ai nevoie să afli, tot felul de fapte rele, iar cel care citeşte gândeşte despre sine: "Iată ce bun sunt eu!"
citat din

Citeşte! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi imagini.
citat din


Cititorului

În cartea asta, fără-ndemânare,
Am pus întreaga tinereţe-a mea.
Mărturisesc, acum când ea apare,
Că multe-aş fi putut să schimb în ea.
Dar, cum şi firea noastră-i schimbătoare,
De ce să fac trecutu-altminterea?
Te du, deci, biată pasăre, în zare
Şi Dumnezeu te-ndrume unde-i vrea.
O cititorule, oricine-ai fi,
Citeşte cât mai mult mă poţi citi;
La urmă vine-osânda, pare-mi-se.
Întâiul vers copilu-l migăli;
Pe cel de-al doilea, băieţandrul; şi
Bărbatul, doar pe el din urmă-l scrise.
poezie de

Ceea ce devenim depinde în mare măsură de ce citim după ce toţi profesorii au terminat cu noi.
citat din

Lectura tuturor cărţilor bune este ca o convorbire cu cei mai luminaţi oameni ai secolelor trecute.

 


duminică, 4 septembrie 2011

Definiția logicii

Logica este arta de a da greş cu încredere.
definiţie de


Logica este anatomia gândirii.
definiţie de


Logică. Arta de a gândi şi de a raţiona în strictă concordanţă cu limitările şi incapacităţile lipsei de înţelegere tipic omeneşti.
definiţie aforistică de

Logica este igiena pe care matematicianul o practică pentru a-şi păstra ideile sănătoase şi puternice.
definiţie de


Logica trebuie să se preocupe cu relaţia conceptelor.
definiţie de
A iubi un vulcan e, probabil, chiar mai mult decât o dovadă de curaj. Poate că există o logică în dragostea pentru vulcani. Aşa cum există o logică în faptul că iubim mai mult viaţa după ce descoperim că o vom pierde.


Toată lumea se plânge că nu are memorie, dar nimeni nu se vaită că nu are logică.
citat din

Nebunia este introducerea speranţei în logică.
definiţie de

În faţa lipsei de logică a lucrurilor, nu e eficace decât puterea cu care crezi în ceva.
citat din

Pentru o persoană îndrăgostită, valoarea unui individ este recunoscută în mod intuitiv. Dragostea nu are nevoie de logică în misiunea sa.
citat din

Poţi găsi adevărul prin logică numai dacă l-ai găsit deja fără ea.
citat din

Dovedim prin logică, dar prin intuiţie descoperim.
citat din

Logica....

“Logica suferă de un mare viciu logic: ea crede că însăşi realitatea e de natură logică. Dacă întâlneşte ceva ce nu se poate înţelege în chip logic, ea va susţine că acest ceva nu există, ci e numai aparenţă…”
Lucian Blaga

Lecţie inutilă de logică

Aşa se-ntâmplă logic,
plecăm şi sosim undeva.
Plecăm pentru o clipă, pentru un ceas, pentru o viaţă,
poate nu trebuia să plecăm, dar problema nu-i asta,
ci faptul că sosim undeva, totdeauna sosim undeva,
poate nu sosim la timp, nu sosim unde trebuie, nu sosim
unde-am vrut,
dar sosim undeva şi câtă vreme sosim undeva totul e logic,
chiar dacă logica şi fericirea sunt lucruri total diferite,
totuşi am plecat şi am sosit undeva,
am greşit drumul, dar am sosit undeva
dar când nu mai sosim nicăieri
totul devine ilogic. Spre ce ne ducem
dacă nu sosim nicăieri?
poezie de