marți, 28 iunie 2011

Definitia prieteniei

Prietenia este armonia a două lucruri contrare, care sunt necesitatea şi libertatea.
definiţie de S. Weil

Prietenia este o haină valoroasă care se curăţă când se murdăreşte, nu se aruncă la prima pată.
definiţie de Cato cel Bătrân

Prietenia înseamnă un suflet în două trupuri; o inimă în două suflete.
definiţie de Aristotel
Prietenia este... tipul de dragoste pe care ne închipuim că o trăiesc îngerii.
definiţie de C.S. Lewis

Prietenia este confortul inexprimabil de a te simţi în siguranţă cu o persoană, fără a trebui să-ţi cântăreşti gândurile, nici să-ţi măsori cuvintele.
definiţie de George Eliot

Prietenia este exprimarea sinceră şi fără rezerve a gândurilor şi simţirilor tale în faţa unei alte făpturi omeneşti, sinceritate totală şi dezinteresată în viaţa lăuntrică cea mai intimă, ca o încercare de retrăire în profunda simpatie a unei alte fiinţe omeneşti.
definiţie de I. Conrad

Prietenia este o plantă cu creştere lentă şi trebuie să îndure şi să reziste la şocurile adversităţii înainte de a fi îndreptăţită la acest apelativ.
definiţie de George Washington

Prietenia este o delicată legătură a sufletelor prin o armonie în cele mari şi bune.
definiţie de Goethe