sâmbătă, 24 decembrie 2011

Definiția Crăciunului

Praznic împărătesc cu dată fixă, serbat de creștini la 25 decembrie în amintirea nașterii după trup a lui Iisus Hristos. 2. Moș Crăciun = personaj mitic închipuit ca un bătrân cu barbă albă și foarte bun la suflet, care aduce pomul de Crăciun și darurile pentru copii.


 Crăciunul nu este o perioadă, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţa, să oferi, din plin, compasiune.
definiţie de


Crăciunul este o perioadă când ai dor de acasă - chiar dacă eşti acasă.
definiţie de


Fără daruri, Crăciunul nu este Crăciun.
citat din


Crăciunul din suflet dă atmosfera de sărbătoare.
citat din


Colinde, colinde

Colinde, colinde,
E vremea colindelor,
Căci ghiaţa se 'ntinde
Asemeni oglinzilor.
Şi tremură brazii
Mişcând ramurele,
Căci noaptea de azi-i
Când scântee stelele.
Se bucur copiii,
Copiii şi fetele,
De dragul Mariei
Îşi piaptănă pletele...
De dragul Mariei
Şi al Mântuitorului
Luceşte pe ceruri
O stea călătorului.
poezie de

Crăciunul este perioada când copiii îi spun Moşului ce doresc şi adulţii plătesc.
definiţie de


Nu-i uşor să-ţi păstrezi melancoliile în limite rezonabile când eşti bătrân, eşti singur în casă tocmai de Crăciun şi ai o fire blestemată ca a mea.



La Crăciun se vede dacă-i bună nuca.
proverbe româneşti

Moş Crăciun nu va muri niciodată, pentru că nu poate muri ideea de a dărui, oricât de meschină ar deveni lumea.
citat din



Sete de alb, de zăpadă albastră şi de stele căzătoare. Dor de miros de brad şi de portocale decojite pe jumătate. Suflet de colind strivit de clopoţei în liniştea pământie a nopţilor de decembrie. Paşi de Moş Crăciun pierduţi în zăpadă până-n dreptul uşii încordate de frig... Scrisori neterminate, cu iz de amintire, regăsite printre caietele de română din liceu. Flacără aprinsă în candela învechită cu miros de ulei ars. Pungi de cadouri colorate, părăsite sub brad. Mănuşi ude, vinovate de..."zăpadă", uitate pe caloriferul rece de pe hol. Frig strivit de paşi împiedicaţi în scârţâitul afon al omătului... Iarnă simplă cu miros de ciocolată caldă şi sirop de brad şi cu urme de îngeraşi în zăpadă... Mi-e dor în gând.




Fără mirosul de cetină, de cozonaci şi sarmale şi fără părinţii care aşteaptă un strop de recunoştinţă, fără copiii care-şi dăruiesc colinda, Crăciunul devine bizar, înstrăinându-se de bucuria primordială cu care a fost înzestrat.
citat din






miercuri, 14 decembrie 2011

Definiția plagiatului

Plagiat. O coincidenţă literară compusă dintr-o întâietate compromiţătoare şi o urmare onorabilă.
definiţie aforistică de


Plagiatul este modul în care oamenii îşi copie existenţa unii de la alţii.
definiţie aforistică de


În plagiat, ultima mână încearcă s-o ascundă pe prima.
aforism de



Imitatio Christi. "Imitarea" faptelor de înaltă calitate etică ale cuiva - nu a fost niciodată socotită ca un plagiat.



Originalitatea este un plagiat nedescoperit.
definiţie de


A plagia. A fura gândirea sau stilul unui alt scriitor care nu a fost citit niciodată.
definiţie aforistică de



Când copiezi de la unul este plagiat, când copiezi de la doi este deja cercetare.
citat din



Plagiat

Mă chinui de mai multe ore,
Să pun trei versuri pe caiet
Şi-apoi descopăr cu stupoare
Că-s scrise… de un alt poet.
epigramă de


Definiția originalității

Originalitatea nu constă în a spune ce nu a mai spus nimeni, ci în a spune exact ceea ce gândeşti tu însuţi.
definiţie de


Originalitate înseamnă întoarcerea la origini.
definiţie de


Originalitatea este arta de a-ţi ascunde sursele.
definiţie de


Originalitatea este suma totală a gândirii unui om sau a scrierilor sale.
definiţie de

Originalitatea este arta de a-ţi aminti ce ai auzit, dar a uita unde ai auzit.
definiţie de
Să minţi cu originalitate este aproape mai bine decât să copiezi adevărul spus de un altul; în primul caz eşti om, în al doilea - papagal.



Dacă noi toţi ne-am mărturisi păcatele unul altuia, cu siguranţă ne-am amuza de lipsa totală de originalitate.
citat din

Chiar şi în literatură sau artă, nimeni care se preocupă de originalitate nu va fi vreodată original, pe când, dacă încerci, pur şi simplu, să spui adevărul (fără să îţi pese nici cât negru sub unghie cât de des a mai fost spus până acum), în nouă cazuri din zece, vei deveni original fără măcar să-ţi dai seama.
citat din

marți, 6 decembrie 2011

Definiția răutății

Răutatea e un leu care începe prin a sări mai întâi asupra stăpânului său.
proverbe africane


Răutatea - un acid care arde, în primul rând, ţesutul sănătos.
definiţie aforistică de


În fiecare din noi există o sursă secretă de răutate: instinctul.
citat din


Lipsa modestiei nu este numai o dovadă clară de lipsă de caracter, ci şi o gravă impoliteţe şi răutate faţă de cei prezenţi.
citat din


Animalele atacă ca să se hrănească, omul atacă ca să se simtă bine, din răutate.



Orice păcat constituie o cedare, orice răutate, o înfrângere.
citat din


Cel mai bun caracter are momente de răutate şi cele mai mari genii, îngustimi de spirit.
citat din


Am învăţat că atunci când am o supărare, am dreptul să-mi arăt supărarea, dar asta nu-mi dă şi dreptul la răutate.
citat din


Nu este greu lucru a cădea în păcat, ci greu şi cumplit este a rămâne în aceeaşi răutate.
citat din


Adeseori te bucuri nespus de o copilărie şi găsesc că e o adevărată răutate să destrami o asemenea bucurie; pe când lăsând-o să dăinuiască, îl faci şi mai fericit pe cel care se bucură de ea.



Paradoxul moral al răului constă în faptul că el produce la adepţii îndârjiţi ai binelui o atitudine de răutate, de neîncredere şi de ură faţă de cei răi sau consideraţi ca atare, de exemplu faţă de adversarii ideologici. În felul acesta, lupta împotriva răului se transformă ea însăşi într-un rău.
citat din


Fiecare suflet îşi poartă chipul care i se potriveşte. Dacă nu şi-l are de la început croit pe seama şi făptura lui, singur şi-l modelează, din lăuntru în afară, încetul cu încetul. Nu e linie, nu e trăsătură cât de neînsemnată în figura unui om care să nu corespundă unui anume gest sufletesc. Mai întâi gura e modelată de mişcările şi de căldura cugetării, de vorbele pe cari le spune, şi mai ales de cele pe cari nu le spune; apoi ochii, ochii cari, învăluind formele de afară cu privirea sufletului care se uită prin ei, capătă, cu vremea, caracterul, expresia fundamentală, coloarea privirii, a undei acesteia de viaţă, încărcată de dragoste sau de ură, de bunătate sau de răutate, de lumină sau de întuneric, după cuprinsul adâncului din care pleacă. Şi toată faţa, cu liniile şi cu mişcările ei, sfârşeşte astfel prin a fi opera firii noatre, a sentimentelor şi gândurilor noastre.
citat din








luni, 5 decembrie 2011

Definiția bunătății

Bunătatea este un fel de inteligenţă superioară.
definiţie aforistică de


Bunătatea este o virtute care înfrumuseţează caracterul unui credincios şi prin care se dovedeşte înţelepciunea şi superioritatea lui.
definiţie de


Bunătatea este o floare, este o esenţă a vieţii morale şi semn că suntem rupţi dintr-o lume nepământeană.
definiţie de


Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi şi orbul îl poate vedea.
definiţie de

Bunătatea e atitudinea omului în suferinţă.
definiţie de



Bunătate

Trebuie mai mult decât un măr,
Să umpli un paner.
Trebuie mai mult decât un pom,
Să cânte livada sub cer.
Dar nu trebuie decât un om,
Pentru ca un dram de bunătate
Să lucească asemeni unui măr,
Pe care să-l împarţi pe jumătate.
poezie de



Mai bine sărac de toate, decât sărac de bunătate.
proverbe româneşti

Bunătatea este frumuseţe în cea mai bună stare.
definiţie de


vineri, 2 decembrie 2011

Definiția ficțiunii


Ficţiunea nu este imaginaţie. Este ceea ce anticipează imaginaţia prin faptul că îi dă forma realităţii.
definiţie de


Justiţia subordonată politicului a devenit o ficţiune.
citat din


Cât de mult ne-am făcut din confort un principiu se vede şi din aceea că o ficţiune simplă ne apare mai adevărată decât un adevăr complicat...
aforism de


Operele de ficţiune care se isprăvesc cu triumful binelui şi cu fericirea sunt false, pentru că contrazic realitatea şi dezmint experienţa omenirii; sunt imorale pentru că creează iluzii zadarnice; sunt lipsite de interes, pentru că "toate fericirile sunt la fel", cum zice Tolstoi.


Singura funcţie a minţii este de a diviza la nesfârşit. Rolul inimii este de a vedea ceea ce uneşte, lucru de care mintea nu este deloc capabilă. Mintea nu poate să înţeleagă ceea ce se află dincolo de cuvinte; ea poate să înţeleagă numai ceea ce este corect din punct de vedere lingvistic, ceea ce este corect din punct de vedere logic. Ea nu este preocupată de existenţă, de viaţă, de realitate. Mintea este, ea însăşi, o ficţiune. Poţi trăi şi fără minte. Însă nu poţi trăi fără inimă. Şi cu cât existenţa ta este mai profundă, cu atât este şi inima ta mai implicată.




joi, 1 decembrie 2011

Definiția fanteziei

Fanteziile sunt mai mult decât substitute pentru o realitate neplăcută; sunt şi repetiţii generale, planuri. Toate faptele realizate în lume încep în imaginaţie.
definiţie de


Fanteziile nu sunt numai un surogat al unei realităţi neagreabile, ele sunt şi repetiţii de modă, planuri. Toate acitivităţile desfăşurate în lume încep în imaginaţie.
definiţie de


Uneori prea multă fantezie dovedeşte lipsă de inteligenţă.



Devine plictisitor să scrii cărţi pline de fantezie care nu influenţează imaginaţii, şi în cele din urmă chiar încetezi să le mai planifici.
citat din


Fantezie

Blondă, caldă, fascinantă,
Toată numai apă vie.
Are stofă de amantă
Şi pretenţii... de soţie.
epigramă de

Definiția imaginației

Imaginaţia este totul. Este avanpremiera atracţiilor viitoare ale vieţii.
definiţie de


Imaginaţia este curajul de a evada din realitate, şi de a te reîntoarce pentru a o convinge şi pe ea să facă la fel.
definiţie aforistică de

Imaginaţia este singura armă în războiul împotriva realităţii.
definiţie de


Imaginaţia este ochiul sufletului.
definiţie de

Imaginaţia este ochiul larg deschis care ne face întotdeauna să vedem adevărul mai viu.
definiţie de


Imaginaţia, lumea adevărată şi eternă din care acest Univers Inerţial este numai o vagă umbră.
definiţie de


Imaginaţia este începutul creaţiei.
definiţie de


Imaginaţia este zmeul pe care oricine îl poate înălţa la cea mai mare înălţime.
definiţie de

Există o imaginaţie uimitoare, chiar şi în matematică... Repetăm, era mult mai multă imaginaţie în mintea lui Arhimede decât în cea a lui Homer.
citat din

Imaginaţia este o bestie care trebuie închisă în cuşcă.
definiţie de


Niciodată n-ai avut suficientă imaginaţie pentru a-ţi închipui lumea fără tine.
citat din


Cuvinte fără înţeles şi întâlniri întâmplătoare se preschimbă în cele mai puternice dovezi în ochii unui om cu imaginaţie, dacă simte o flacără în piept.
citat din