joi, 11 august 2011

Definiția intuiției

Intuiţia este concepţia încrezătoare a unei minţi simple şi atente, care apare doar din lumina raţiunii şi este mai certă decât deducţia.
definiţie de Descartes

Intuiţia este trandafirul mistic care te va conduce la extazul suprem şi la viaţa nemuritoare.
definiţie de Osho în Intuiţia

Intuiţia este supralogica ce elimină toate procesele de rutină ale gândirii şi sare direct de la problemă la răspuns.
definiţie de Robert Graves

Dovedim prin logică, dar prin intuiţie descoperim.
citat din Henry Poincare

Nu avem o capacitate de Introspecţie, ci întreaga cunoaştere a lumii interne este derivată prin raţionare ipotetică din cunoaşterea pe care o avem despre faptele externe; Nu avem o capacitate de Intuiţie, ci orice cunoştiinţă este determinată logic de cunoştiinţele anterioare; Nu avem capacitatea de a gândi fără semne; Nu avem un concept al cognoscibilului absolut.
citat din Charles S. Peirce

Când corpul acţionează spontan, asta se numeşte instinct. Când sufletul acţionează spontan, asta se numeşte intuiţie. Ele seamănă şi totuşi sunt departe una de cealaltă. Instinctul e al corpului - grosierul; iar intuiţia e a sufletului - subtilul. Iar intre cele două se află mintea, expertul, care nu funcţionează niciodată spontan. Mintea înseamnă cunoaştere. Cunoaşterea nu poate fi niciodată spontană. Instinctul este mai jos decât intelectul, intuiţia este superioară imtelectului. Amândouă sunt dincolo de intelect, şi amândouă sunt bune.
în Intuiţia - cunoaşterea de dincolo de logică