sâmbătă, 31 martie 2012

Definiția despărțirii


Despărţirea este o anticipare a ruperii pentru că ne obişnuieşte cu ideea că poţi trăi fără celălalt.
definiţie de
 Ce e o despărţire? O simplă separare de corpuri.
definiţie de


Rol dificil, dar frumos: femeia care suportă cu eleganţă o despărţire.


O despărţire e ca o oglindă spartă. Mai bine o laşi aşa decât să te răneşti încercând să o repari.
autor necunoscut

Definiţia despărţirilor

Nu ştiam că floarea amară a singurătăţii
are dacă o atingi pe obraz
Sunetul unor paşi care pleacă.
poezie de


Ultima despărţire este grea. Este momentul cel mai greu, printre toate celelalte greutăţi ale vieţii.


Fiecare despărţire este un fel de moarte, la fel cum fiecare reunire este un fel de paradis.
citat din
Ruptura de fiinţă te face bolnav de tine însuţi, încât este destul să pronunţi cuvinte ca: uitare, nefericire, despărţire, pentru a te dizolva într-un fior mortal. Şi atunci, ca să trăieşti, rişti imposibilul: accepţi viaţa.


O, despărţire! O, griji dulci şi-amare!
Şi-acuma fug, fiindc-aş fi în stare
Să-ţi spun mereu, mereu, de mii de ori,
Tot "noapte bună" întruna până-n zori.
catren de


Despărţire

Ochii ei şoptesc iubirea,
Buzele-mi nu spun nimic.
Grea, ce grea e despărţirea
Chiar pentr-un bărbat voinic.
Triste sunt şi parcă plâng
Şi se cheamă-n limbă mută:
Mâinile ce ni se-ating,
Buzele ce se sărută.
Cum pe vremuri, jucăuşo,
Îţi sorbeam al gurii mied,
Şoapte – floare de brânduşă
Ce-a ieşit de sub omăt.
N-o să-ţi fac coroană iară,
Roze-n mână n-o să-ţi pun.
O, Francisca,-n primăvară
Ne-a ucis un ger nebun.
poezie de ,joi, 15 martie 2012

Definiția optimismului

Optimismul este o formă superioară a egoismului.
definiţie de

Ce este optimismul? Este furia de a susţine că totul e bine, când îţi merge rău.
definiţie de

Optimism. Doctrina, ori credinţa, că totul este frumos, chiar şi ce e urât, că totul este bun, în special ce e rău, şi totul este corect că este greşit. Este ereditară, dar din fericire nu e contagioasă.
definiţie aforistică de

Optimismul este un aspect degradant al spiritului, fiindcă nu pleacă din febră, din înălţimi şi ameţeli.
definiţie de

Optimismul este fundaţia curajului.
definiţie de
Optimismul este credinţa care duce la îndeplinire. Nimic nu poate fi realizat fără speranţă şi încredere.
definiţie de


Ai grijă cu ce-ţi stropeşti visele. Stropeşte-le cu griji şi teamă, şi vor creşte buruieni care vor sugruma viaţa din ele. Stropeşte-le cu optimism şi soluţii, şi vei cultiva succesul. Totdeauna caută căi pentru transformarea problemelor în ocazii pentru succes. Permanent caută moduri de a-ţi hrăni visele.
citat din


 

joi, 1 martie 2012

Definiția credinței

Credinţa este dragostea transformată în năzuinţă.
definiţie de

Credinţa e incidenţa divină care poate revela adevărul.
definiţie de

Credinţa este forţa vieţii. Dacă omul trăieşte, este pentru că crede în ceva.
definiţie de

Credinţa este esenţa dorinţei.
definiţie de

Credinţa este libera consimţire a sufletului.
definiţie de

Credinţa nu este un act săvârşit o singură dată, ci o neîntreruptă privire aruncată din inimă lui Dumnezeu.
definiţie de

Credinţa este o oază în inimă, la care nu poate ajunge niciodată caravana gândirii.
definiţie de

Credinţa este o închipuire care refuză concretul şi care nu se sinchiseşte de ceea ce o dovedeşte falsă.
definiţie de

Credinţa este moartea inteligenţei. De îndată ce cineva crede o doctrină de orice fel, ori presupune certitudinea, nu se mai gândeşte la acel aspect al existenţei.
definiţie de

Un adevărat credincios este o ciudăţenie. El are o dragoste supremă pentru Cineva pe care niciodată nu l-a văzut; îi vorbeşte cu familiaritate, zi de zi, Unuia pe care nu-l poate vedea; el se aşteaptă să meargă în ceruri pe baza meritelor Altcuiva; se goleşte singur de sine pentru a fi umplut de Altcineva; recunoaşte că a greşit pentru a putea fi socotit drept; se coboară pentru a fi ridicat; este cel mai puternic atunci când este cel mai slab; este cel mai bogat când este cel mai sărac, cel mai fericit când îi merge cel mai rău. El moare pentru a putea trăi; pierde pentru a putea câştiga; dăruieşte altora pentru a păstra pentru el. Vede nevăzutul; aude neauzitul şi cunoaşte necunoscutul.
definiţie de
 

duminică, 19 februarie 2012

Definiția poeziei

Poezia este căsătoria realităţii cu idealul, în sufletul poetului.
definiţie de

Poezia - trandafirul ce creşte în potir de aur, sufletul frumos.
definiţie de

Poezia este arta de a face să intre marea într-un pahar.
definiţie de

Nimeni nu ştie mai bine ca inima secretele creierului. Poezia ar fi secretul creierului scăpat din gura inimii.
definiţie de

Poezia este un veşmânt în care ne îmbrăcăm iubirea şi moartea.
definiţie de

Poezia este însăşi viaţa, e umbra şi lumina care catifelează natura şi dă omului senzaţia că trăieşte cu planete lui în cer.
definiţie de

Poezia este muzica sufletului şi, mai presus de toate, a sufletelor mari şi sensibile.
definiţie de

Poezia este tot ceea ce merită să ne amintim în viaţă.
definiţie de

A crea ceea ce niciodată nu vom vedea, aceasta-i Poezia.
definiţie deFrumoasă, sfântă poezie

Frumoasă, sfântă poezie,
Ce-ai fost unicu-mi Dumnezeu
Pe dulcea ta zădărnicie
Cât preţ a pus sufletul meu.
Cât îmi părea că sunt de mare
Că idol eu mi te-am ales,
Cu ce avânt şi adorare
Prinos adusu-ţi-am ades.
Adânca mea cucernicie
De mitul tău când s-a legat,
Pe dulcea ta zădărnicie,
Sufletu-mi jertfă ţi l-a dat.
poezie desâmbătă, 11 februarie 2012

Definiția simplității

Simplitatea este sofisticarea extremă.
definiţie de


Simplitatea este gloria exprimării.
definiţie de


Simplitatea înseamnă să faci călătoria acestei vieţi doar cu bagajul strict necesar.
definiţie de


Simplitatea este forma adevăratei măreţii.
definiţie de

Adevărul se găseşte întotdeauna în simplitate, şi nu în multiplicitatea şi confuzia lucrurilor.
citat din


Orice "paradis" nu poate fi decât o mare simplitate.Nu este măreţie acolo unde nu este simplitate.
citat din


duminică, 29 ianuarie 2012

Definiția politicii

Politica este arta de a căuta necazurile, de a le găsi peste tot, a pune un diagnostic greşit şi a aplica remediile necorespunzătoare.
definiţie de

Politica nu este arta posibilului. Ea constă în a alege între dezastruos şi insuportabil.
definiţie de

Politica este un act de echilibru între cei ce vor să intre în ea şi cei ce nu vor să iasă.
definiţie de
Politica este arta subtilă de a obţine voturi de la săraci şi fonduri pentru campanie de la bogaţi, promiţându-le şi unora şi altora că îi vei proteja de ceilalţi.
definiţie de

 Politica nu se referă niciodată la ce s-a întâmplat cu adevărat. Politica reprezintă întotdeauna punctul de vedere al cuiva asupra a ceea ce s-a întâmplat.
 definiţie de

Politica este arta posibilului.
definiţie de

Politica e un pendul ale cărui balansuri între anarhie şi tiranie sunt întreţinute de iluzii revigorate în permanenţă.
definiţie aforistică de

Politica este arta de a obţine cantitatea maximă de libertate pentru indivizi care este compatibilă cu păstrarea ordinii sociale.
definiţie de


Politica

O artă cum nu e niciuna,
Ce ia cuvintele-n răspăr
Şi de-a rosti senin minciuna,
Jurând că este adevăr.
definiţie epigramatică de
sâmbătă, 28 ianuarie 2012

Definiţia lacrimei

Lacrima este distilarea sufletului. Este cea mai profundă emoţie a inimii umane exprimată în soluţie chimică. Este un extract concentrat, este produsul final al căderilor şi al suferinţelor. Lacrimile adevarate nu sunt un camuflaj, ci sunt tabloul sufletului desenat pe pânza emoţiilor. Ele sunt portretul celor mai adânci aspiraţii umane.
definiţie de

Lacrima este gustul vieţii cu fericirea şi mâhnirea ei. Lacrima este chipul fericirii şi al tristeţii. Lacrima este aripa de avânt şi visul de zbor.
definiţie de
 

Lacrima e un leac al firii. E prisosul de simţire, care nu mai încape în sufletul omenesc.
definiţie de

Lacrimile - muzică sub forma materiei.
definiţie de

Lacrimile sunt limbajul mut al durerii.
definiţie de

 Definiţia lacrimei

Lacătele de piatră
Se deschid cu râuri
Lacătele de apă
Se deschid cu stele
Lacătele din noi
Se deschid cu o lacrimă.

( Octavian Paler )

 


joi, 26 ianuarie 2012

Definiția laudei

Lauda este raza de soare care ne luminează sufletele; nu putem să creştem şi să ne dezvoltăm fără ea.
definiţie de

Lauda este soarele care ne face să rodim.
definiţie de

Cel ce laudă pe toată lumea nu laudă pe nimeni.Când cineva laudă pe altul, se situează pe o treaptă cu el.
citat din

În laudă se află mai multă indiscreţie decât în dojană.


Dacă nu se aduce o nouă laudă, se uită şi cea veche.
aforism de

E câte un soi de laudă mai urâtă decât ocara.
proverbe armeneşti

A ajuns în culmea ratării. Îl laudă toţi proştii.
aforism de

Natura umană e incredibil de perversă astfel că omul ajunge să-l dispreţuiască pe cel care-l laudă şi să admire pe oricine nu i se închină.
citat dinDefiniția criticii

Nu uita că orice critică pleacă nu de la valoarea criticului, ci de la valoarea cărţii însăşi.
aforism de

Ce este critica în definitiv? O încercare de a determina dacă o operă ivită în timp este în stare să ţină mult.
definiţie de


Judecata originală în critică înseamnă a reflecta prin cultura ta proprie. Tendinţa tinerilor de a combate totul căutând a fi originali este neserioasă şi duce la paradoxal.
citat din

Critica este o ştiinţă prin care oamenii pot deveni importanţi şi formidabili, cu cheltuieli foarte mici.
definiţie de

Prin natura sa, o carte de critică este o carte neisprăvită.


Multe articole de critică literară pot ţine loc de necrolog.
aforism de

Critica este prejudecată devenită credibilă.
definiţie aforistică de

Pofta de critică, nemulţumirea semnalează carenţe spirituale.
citat din


Nu orice fâsâială este critică literară!
aforism de

Cine fuge de critică înseamnă că nu crede în puterile proprii.
citat din


Oamenii vă cer o critică, deşi ei nu aşteaptă decât complimente.
citat din


Critică literară

Când Slius la masă aşteaptă să-l pofteşti,
Dă-i voie, lângă tine, s-asculte cum citeşti.
- Perfect! Câtă vigoare! Cât spirit! Ce frumos!
- Atât dorisem. Prânzul ţi l-ai plătit. Stai jos!
epigramă de
 
Literatura proastă creează o critică de calitate.
aforism de


Criticul literar

Citeşte mult şi-apreciază:
"Sub orice critică"... semnează
distih de


Pentru unii critica duce la ştiinţă; pentru alţii toată ştiinţa nu duce decât la critică.
aforism de

miercuri, 18 ianuarie 2012

Definiția nebuniei

Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod repetat şi să te aştepţi să obţii alt rezultat.
definiţie de

Nebunia este introducerea speranţei în logică.
definiţie de

Nebunia este, deseori, logica unei minţi pline de bun simţ, oprimate.
definiţie de

Să crezi că ai nevoie de ceva ce nu ai e definiţia nebuniei.
definiţie de

Nebunia este confundarea nivelelor realităţii. Nebunia nu înseamnă să ai vedenii, ci să confunzi nivelele.
definiţie de

Oricât ar părea că e nebunie ceea ce spune, e totuşi o nebunie cu tâlc.


Fiecare om are câte-o nebunie, dar cea mai mare nebunie, după mine, e să n-ai niciuna.


Există întotdeauna puţină nebunie în iubire. Dar de asemenea există întotdeauna o fărâmă de dreptate în nebunie.
citat din

Iubirea-i pur şi simplu nebunie. Îndrăgostiţii merită închisoarea ba chiar şi biciul. Motivul pentru care îndrăgostiţii nu sunt, totuşi pedepsiţi şi trataţi astfel, şi că acest fel de nebunie se dovedeşte a fi atât de răspândit este că biciuitorii sunt, la rândul lor, îndrăgostiţi.
citat din

Nu există geniu fără un dram de nebunie.
citat din

O existenţă care nu ascunde o mare nebunie n-are nici o valoare. 

duminică, 1 ianuarie 2012

Definiția Revelionului

- REVELIÓN, Noaptea dintre 31 decembrie şi 1 ianuarie, în care se sărbătoreşte Anul Nou; petrecere care are loc în această noapte


Revelion: eveniment la care toată lumea se bucură că s-a sfârşit!
definiţie aforistică de


Revelionul

Şuncă, icre, raci, sardele,
Pui, curcani, piftii, cafele,
Vin, şampanie la gheaţă...
S-a mai dus un an din viaţă!
definiţie epigramatică de


Revelionul

Aşa cum îl sărbătorim de ani
E - să mă ierte bunul Dumnezeu -
Chiar noaptea Sfântului Bartolomeu
În existenţa bieţilor curcani.
definiţie epigramatică de


Revelionul

Un sinucigaş - sărmanul! -
Despre revelion va spune
Că e noaptea-n care anul
Capăt zilelor îşi pune!
definiţie epigramatică de