miercuri, 5 octombrie 2011

Definiția calomniei

Calomnia este o patimă ciudată; încercarea de a o înlătura o face să trăiască; indiferenţa o distruge în mod inevitabil.
definiţie de

Calomnia este răzbunarea laşului şi disimularea apărării sale.
definiţie de

Calomnia nu reprezintă altceva decât "zgomotul" pe care îl fac cei nebuni.
definiţie de

Calomnia e o recunoaştere de superioritate: cel ce calomniază arată că are nevoie de muncă pentru a te aduce la nivelul său.
definiţie aforistică de

Există ceva mai îngrozitor decât calomnia: adevărul.
citat din

Calomnia este fiica ignoranţei şi soră geamănă cu invidia.
definiţie de

Minciuna, viclenia, calomnia pot fi mai groaznice decât gloanţele unui revolver.
citat din

Calomnia este flagelul cel mai de temut, pentru că ea prezintă doi vinovaţi şi o victimă.
citat din

Este nevoie de duşmanul tău şi de prietenul tău, împreună, ca să-ţi zdrobească inima: primul, pentru a te calomnia, al doilea, pentru a veni să ţi-o spună.
citat din

Să te calomniezi e o plăcere cu mult mai mare decât să fii calomniat.


Calomnia urmăreşte doar pe oamenii de merit, cu paşi ce se măresc odată cu meritele lor.
citat din
Nimic nu este atât de rapid precum este calomnia. Nimic nu se propagă mai uşor decât aceasta. Nimic nu este mai curând crezut şi nimic nu circulă pe o arie mai întinsă decât acuzele calomnioase.
citat din
Omul caută un principiu în numele căruia să poată dispreţui omul; el inventează o altă lume pentru a o putea calomnia şi mânji pe cea de aici; el nu sesizează decât neantul şi face din acest neant un "dumnezeu", un "adevăr" chemat să judece şi să condamne existenţa de aici... Omul este cel care a creat femeia. Din ce? Dintr-o coastă a dumnezeului său – a idealului său.


Invidia calomniază virtutea: pe cel viteaz îl numesc nechibzuit, pe cel cumpătat nesimţitor, pe cel drept aspru, pe cel înţelept nelegiuit, pe cel mărinimos îl numesc mărunt, pe cel darnic risipitor, iar pe cel avar, din contră, îl numesc econom.
citat din

Fiecare membru al societăţii îl supraveghează pe celălalt şi este obligat să denunţe. Fiecare aparţine tuturor, şi toţi fiecăruia în parte. Toţi sunt sclavi şi egali în sclavie. În cazuri extreme calomnia şi omorul, esenţialul însă este egalitatea. Mai întâi şi întâi scade nivelul culturii, ştiinţelor, talentelor. Un nivel înalt al ştiinţelor şi talentelor este accesibil numai unor capacităţi superioare, dar nu e nevoie de capacităţi superioare! Capacităţile superioare totdeauna acaparează puterea şi devin despoţi. Capacităţile superioare nu pot să nu fie despotice şi întotdeauna au adus mai multă pervertire decât folos; ele trebuiesc eliminate sau executate.