vineri, 1 iulie 2011

Defintia aminitirii

Amintirea este lucrul cel mai frumos al uitării.
definiţie de Jose Hierro

Amintirea e speranţă răsturnată: te uiţi în fundul puţului cum te-ai uita la vârful muntelui.
definiţie de Gustave Flaubert

Amintirea este trandafir din aceeaşi tulpină cu realitatea, dar fără spini.
definiţie de Franz Grillparzer

Amintirea este întotdeauna un loc de întâlnire.
definiţie de Isabel Allende


Amintirea e singurul rai din care nu putem fi izgoniţi.
definiţie de Jean Paul Richter

Amintirile sunt o muzică ce ne vine de undeva dincolo de orizont.
definiţie de Garabet Ibrăileanu

Amintirea e o seră a fericirilor trecute.
definiţie de Lucian Blaga

Aminirile sunt produse fragile, dar puternice, referitoare la ceea ce ne amintim din trecut, ceea ce credem despre prezent şi ceea ce ne imaginăm despre viitor.
definiţie de Daniel Schacter

Amintirile sunt hrană pentru prezent!
definiţie de Rita Drumeş

Nu sunt bune decât amintirile care te ajută să trăieşti în prezent.
Octavian Paler

Dincolo de orice prezent...

Dincolo de orice prezent sunt amintirile….
Ele nu mint niciodată – aşa cum nu mint privirile
Prin amintiri suntem legaţi de trecut
Cum legat e, pe veci, mormântul de lut.
Aşa cum pasărea legată-i de cer
Aşa cum Dumnezeu e legat de mister.
Niciodată, oricât ne vom strădui,
Unde-am greşit prima oară – nicicum nu vom şti;
Ne trecem prin lume – fuioare de fum
Pleavă în vânt, praf de pe drum.
Ne naştem purtând strămoşeşti stigmate
Căci o singură inimă în piepturi ne bate.
Comune ne sunt durerea şi ura
Şi aceleaşi nimicuri ne scurmă făptura.
Idealuri urzim, idealuri ne mor –
Şi moartea ne-adună, zâmbind tuturor.
Dincolo de orice prezent sunt amintirile…
Ne ard până lutul ne astupă privirile.
poezie de Boris Ioachim

Caută să trăieşti. Amintirile sunt pentru cei mai bătrâni.
Paulo Coelho