sâmbătă, 2 iulie 2011

Definiția milei

Mila este plata pentru răscumpărarea sufletelor noastre.
definiţie de Sfântul Ioan Gură de Aur

Mila este virtutea legii, dar nimeni în afara tiranilor nu o foloseşte cu cruzime.
definiţie de William Shakespeare

Mila este singura bază reală a oricărei justiţii libere şi a oricărei adevărate carităţi.
definiţie de Arthur Schopenhauer

Mila este sentimentul care reţine spiritul faţă de tot ce e grav şi constant în suferinţele omeneşti şi îl uneşte cu omul care suferă.
definiţie de James Joyce

Mila este o mişcare de simpatie prin care ea ne face să depăşim propriul nostru eu; în loc de a mări suferinţa, ea o împarte, cu alte cuvinte, în două şi contribuie la promovarea unei duble satisfacţii: aceea pe care eul nostru, într-un mod general, o încearcă prin faptul largii sale participări la stările psihice ale altuia şi aceea pe care o încearcă altul pentru că vede în mila căreia el îi este obiect, manifestarea unei sincere iubiri şi a unei profunde participări.
definiţie de M. Scheler

Mila este forma patologică a cunoaşterii intuitive.
definiţie de Emil Cioran

Este posibilă o milă pentru alţii, fără milă pentru noi înşine? În milă ne iubim suferinţa noastră prin suferinţa altora.
Emil Cioran

Litanii către Satan

O, tu, ce între îngeri, eşti cel mai învăţat
Şi mai frumos, de soartă şi laude trădat,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
Prinţ izgonit din ceruri, rămas nedreptăţit,
Şi care, -nvins, de-a pururi, te-nalţi mai oţetit,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
Tu ce ştii totul, rege al celor din-desubt,
Vindecător al lumii cu sufletul abrupt,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
Tu care iei leprosul, hulitul şi proscrisul
Şi cu a ta iubire le-nchipui paradisul,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
Tu, cel mereu al Morţii, preamarea ta iubită,
Ai izvodit Speranţa, nebuna fericită,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
Tu ce calmezi privirea celui pe eşafod,
Dispreţuind tăcerea prostitului norod,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
Tu care ştii acele tărâmuri cu ispite,
În care-ascunde Domnul comori nemaizărite,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
Tu ce cu ochiu-ţi ager pătrunzi în arsenale
Unde, în mari adâncuri, dorm neamuri de metale,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
Tu ce ascunzi cu mâna genuna pânditoare,
Când somnambulul trece pe streşini fără soare,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
Tu care în mod magic mlădii bătrâne oase,
Când e zobit beţivul târziu în nopţi ceţoase,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
Tu care pe cel şubred îl scapi de suferinţă,
Şi-i pui trăgaciul armei în mană cu ştiinţă,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
Tu care-ai pus pe fruntea lui Cresus cel mârşav
Pecetea-ţi de putere şi-a aurului brav,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
Tu ce iveşti în ochii fecioarelor crescând
Poftirea spre amorul de trupul lor flămând,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
Toiag celui ce fuge şi far născocitor,
La spânzuraţi duhovnici şi la uneltitori,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
Tată-adoptiv al celor ce Domnu-a vrut să fie
Goniţi din raiul veşnic, în neagra lui minie,
Satan, te rog, ai milă de-a mea nefericire!
poezie de Charles Baudelaire, traducere de Radu Cârneci

Nu e nimeni singur pe lume de care să nu îţi poată fi milă. Fiecare-şi ştie sufletul lui. Şi nu e fericire în nici unul.
Ileana Vulpescu

Îmbogăţirea minţii şi-ndulcirea sufletului, învelirea lui în milă ca-ntr-un aluat, sunt valori adevărate ale unei vieţi.
Ileana Vulpescu

Natura nu are milă de cei slabi şi vicioşi. Ea favorizează indivizii sobri, inteligenţi, entuziaşti, cei care au îndrăzneala de a încerca, care au voinţa succesului, care sunt gata să trăiască dur şi periculos.
citat din Alexis Carrel