duminică, 13 noiembrie 2011

Definiția admirației

Admiraţia e semnul unei raţiuni elevate, servite de o inimă nobilă.
definiţie de

Admiraţia este un sentiment luminos care, când apare în toată puritatea lui, repezintă negreşit o pornire înaltă a sufletului uman şi ridică într-adevăr pe om deasupra animalului, sentiment mult arătat şi puţin simţit care are soarta metalelor nobile şi a diamantului: este des imitat, şi imitat câteodată aşa de bine, încât înşeală chiar ochiul cel mai atent.
definiţie de

Admiraţie. Recunoaşterea noastră politicoasă a asemănării altcuiva cu noi înşine.
definiţie aforistică de

Admiraţia este suprema bucurie a înţelegerii.
definiţie de

Admiraţia este una din formele bunătăţii şi simpatiei omeneşti; cea mai aleasă poate, fiind cea mai fecundă.
definiţie de

Admiraţia este o pasiune trecătoare care decade repede dacă obiectul său îi devine familiar şi nu este alimentată mereu cu descoperiri noi şi menţinută în viaţă printr-o serie de miracole evidente.
definiţie de

Admiraţia este vin generos pentru spiritele nobile.
definiţie de

Admiraţia e un sentiment rece, care prin caracterul lui de uimire inertă, exclude orice pasiune mai caldă.
definiţie de

Admiraţia este formă primară şi ardentă a cunoaşterii, o cunoaştere care îşi laudă obiectul, care o valorează.
definiţie de


Dragostea de frumuseţe este inseparabilă de sentimentul morţii. Căci tot ce ne răpeşte simţurile în fioruri de admiraţie ne ridică într‑o plenitudine de sfîrşit, care nu e decât dorul arzător de a nu supravieţui emoţiei.
n

Admiraţie

E starea cam ciudată
Ce prinde pe oricine
În formă avansată
A dragostei... de sine!
epigramă de


Să fii plin de admiraţie şi departe de orice invidie; să te înveseleşti în mare măsură de binele altora; să iubeşti cu o asemenea generozitate a inimii încât dragostea ta să fie o posesiune dragă în absenţa răutăţii; acestea sunt daruri ale sorţii, daruri pe care banii nu le pot cumpăra. Cel care are asemenea comoară se va bucura de Univers ca şi cum acesta i-ar aparţine şi îi va ajuta şi pe alţii să se bucure alături de el.
citat din